Moderaterna

Var är de svenska protesterna mot Irans president?

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:36 CEST

- I går kunde vi höra att Irans president Mahmoud Ahmadinejad samma dag uppmanat till Israels "utplånande från kartan", talat om ett historiskt krig mellan islam och väst och manat till förintande av "den sionistiska regimen". För alla vänner av fred och demokrati i Mellanöstern krävs nu snabba och tydliga politiska markeringar från västvärldens regeringar mot den iranska presidenten. Men var är den svenska protesten?

Det frågar den moderata riksdagsledamoten Henrik von Sydow, som med anledning av Ahmadinejads uttalanden i dag ställt en fråga i riksdagen till utrikesminister Laila Freivalds. Henrik von Sydow pekar också på möjliga åtgärder, som diplomatiska sanktioner mot Iran samt en internationell kommission med syfte att dokumentera Irans brott mot mänskliga rättigheter.

- Den iranska presidenten förskräcker - och skrämmer i och med vetskapen att den iranska regimen dessutom utvecklar kärnvapenkunnande, har tillgång till kraftfulla medeldistansmissiler samt stöder terrorism och självmordsbombningar. Det finns all anledning för den svenska regeringen att ställa krav på Iran.


Frågan i sin helhet bifogas nedan.

-----

Fråga till utrikesminister Laila Freivalds angående protester mot Irans president

Tidningarnas Telegrambyrå rapporterar den 26 oktober att Irans president Mahmoud Ahmadinejad samma dag uppmanat till Israels "utplånande från kartan". På konferensen, som hölls i Irans inrikesdepartement och var organiserad av en islamisk studentorganisation, talade Mahmoud Ahmadinejad om ett historiskt krig mellan islam och väst. TT uppger att Ahmadinejad manade till palestinsk enighet, motstånd och förintande av "den sionistiska regimen" samt manade studenter att högt skandera ”Död åt Israel”. Under konferensen delades priser ut till den bästa sionistiska karikatyren. Dessutom anordnades en skrivtävling med ämnet "Världen utan sionism".

Den nya iranska presidenten förskräcker och hans uttalande är vidrigt. Och det skrämmer inte minst mot bakgrunden av vetskapen att den iranska regimen dessutom utvecklar kärnvapenkunnande, har tillgång till kraftfulla medeldistansmissiler samt stöder terrorism och självmordsbombningar. För alla vänner av fred och demokrati i Mellanöstern krävs snabba och tydliga politiska markeringar från västvärldens regeringar mot den iranska presidenten.

Mot bakgrund av detta:

Hur avser den svenska regeringen att kraftfullt protestera mot uttalandena från Irans president?

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot (m)