Länsstyrelsen i Jönköpings län

Var är det attraktivt i Jönköpings län?

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 17:13 CEST

Konferensen hålls på Kungsporten i Huskvarna, Kungsängsvägen 25.
Konferensanläggningen (Smyrnakyrkan) ligger i direkt anslutning till
järnvägen, hållplats Huskvarna, mellan Nässjö och Jönköping.
Vägbeskrivning [PDF]
Tid för intervjuer finns i samband med lunchen klockan 12.00.

Program
Fredagen den 29 oktober 2004

9.00 Inregistrering. Kaffe.

9.30 Inledning
Lars Engqvist, landshövding.

9.40 Attraktivitet som tillväxtfaktor i ett hållbart samhällsbyggande
Stefan Stern, Kansliet för hållbar utveckling.
Kansliet lyder under Statsrådsberedningen och har regeringens uppdrag att samordna genomförandet av den svenska strategin för en hållbar utveckling. En av regeringens fyra strategiska framtidsfrågor för en hållbar utveckling är "En samlad politik för hållbart samhällsbyggande". En viktig åtgärd är stadsplanering för attraktiva och hållbara tätorter.
Diskussion, därefter bensträckare

11.00 Ett attraktivt län för långsiktigt dynamisk utveckling
Börje Johansson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Var är det attraktivt i Jönköpings län? Hur kan man veta vilken attraktivitet en viss plats/kommun har? Hur kan man påverka attraktiviteten?
Diskussion.

12.00 Lunch

13.00 Attraktivitet i länets noder
Lars Pettersson, ekonomie doktor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
På uppdrag av Länsstyrelsen har högskolan genomfört en kartläggning av dagens utbud av service i länets kommuner och tätorter samt utifrån den kartläggningen simulerat
utvecklingen om 10-15 år. Avsikten är att fördjupa kunskapen om samspelet mellan olika orter i länet och attraktiviteten i länets olika delar.
Diskussion.

14.00 Kaffe

14.30 Upplevelseområdet längs Göta kanal - Samsyn och lite galenskap leder till framgång
Claes-Göran Österlund, Kanaldirektör för AB Göta kanalbolag, berättar hur kanalbolaget arbetar med att vidareutveckla kanalens attraktivitet. En inspirationskälla för oss
alla att fortsätta arbetet med att öka attraktiviteten i våra tätorter, kommuner och länet.

15.30-16.00 Avslutande diskussion
Jönköpings län ska vara ett attraktivt län för företagande och boende. Men vad är attraktivitet? Och var finns den? Fredagen den 29 oktober anordnar Länsstyrelsen en konferens på temat Attraktivitet - utvecklingsfaktor i tiden.

Lars Fransson
Länsarkitekt och länsbostadsdirektör
Telefon: 036-39 50 26
E-post: lars.fransson@f.lst.se