Miljövänner för kärnkraft

VAR ÄR FAKTAKONTROLLEN?

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 17:15 CEST

Inför årsdagen av naturkatastrofen i Japan publicerades direkt felaktiga uppgifter som gav intryck av att jordbävningen och den efterföljande tsunamin var en kärnkraftskatastrof. Formuleringarna ger sken av att initialt drygt 18.000 och senare ytterligare 3600 dödsfall skulle ha orsakats av kärnkraftverket i Fukushima.

Nedanstående text är ordagrant återgiven från SVT den 11 mars 2018:

JAPAN HEDRADE FUKUSHIMAOFFREN

Japans premiärminister Shinzo Abe ledde idag en stillsam ceremnoni på sjuårsdagen av Fukushimakatastrofen den 11 mars 2011.

Jordbävningen med magnitud nio orsakade en tsunami som slog ut kärnkraftverket i Fukushima och orsakade den största kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl 1986.

Totalt 18.434 personer dog eller är fortfarande saknade efter katastrofen. Utöver det har mer än 3.600 personer, främst från Fukushima, avlidit av sjukdomar eller tagit självmord efter katastrofen, skriver nyhetsbyrån AFP.”

Denna text har citerats i många tidningar både i Sverige och Finland, vilka refererat till TT eller AFP.

Detta är ett av många exempel där man formulerar sig försåtligt så att konsekvenserna av den verkliga katastrofen, alltså jordbävningen med tsunamin, lastas över på kärnkraftverket i Fukushima.

Enligt rapportering från FN-organet UNSCEAR, (1) och (2), var utsläppen från Fukushima i själva verket så små att det inte någonsin kommer att märkas någon som helst effekt hos allmänheten.

De mätvärden som redovisas rör sig inom ramen för en ganska normal dos från den naturliga bakgrundsstrålningen. Enligt UNSCEAR (1) blir tillkommande livsdos för varje individ kring Fukushima ca 10 mSv. Normal livsdos i Japan är 170 mSv. Dostillskottet från kärnkraftverket är ungefär densamma som ett års naturlig bakgrundsstrålning i Bohuslän. Invånare i Bohuslän får därmed en naturlig livsdos som är 80 gånger högre än livsdostillskottet pga Fukushima hos befolkningen där.

Det är anmärkningsvärt att media, som vill kalla sig seriösa inte letar upp fakta i den officiella rapporteringen från FN-organen. Detta utnyttjas av mindre nogräknade personer som sprider felaktiga nyheter med avsikt att smutskasta en kraftkälla som i själva verket årligen räddar miljontals liv, se (3) och (4) genom minskade utsläpp från fossilkraft. För att inte tala om minskade utsläpp av klimatgaser.

Media behöver vara mera vaksamma med sin källgranskning för att återfå förtroendet hos allmänheten.

För mer information kontakta:
Lars Wiegert
mfk@mfk.nu

Referenser:

(1) UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (2013): http://www.unscear.org/docs/reports/2013/14-06336_Report_2013_Annex_A_Ebook_website.pdf

(2) The Swedish Radiation Emergency Medicine Centre (2017):
https://sremc-kcrn.org/2017/12/05/ny-uppdaterad-rapport-fran-unscear-kring-fukushima-olyckan/

(3) WHO om luftförorenngar (2014):
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/

(4) NASA Goddard Institute (2013):
https://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/nuclear-power-may-have-saved-1-8-million-lives-otherwise-lost-to-fossil-fuels-may-save-up-to-7-million-more/

Föreningen Miljövänner för kärnkraft är en oberoende ideell förening som verkar för att främja en god tillgång på miljövänlig energi i syfte att möjliggöra ett fortsatt framåtskridande och välstånd till gagn för en förbättrad global miljö. www.mfk.nu