Teknologisk Institut

Var börjar och slutar framtidens arbetsplats? - Intervju med informationsstrateg Fredric Landqvist

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 15:32 CET

Intranätet har blivit en central del för många företag. Det fungerar som ett socialt kit som knyter samman medarbetare och chefer och utgör en gemensam plattform. Men utvecklingen går snabbt framåt och frågan är hur vi kommer använda intranätet i framtiden.

Fredric Landqvist har lång erfarenhet av intranät och digitalisering och arbetar idag som informationsstrateg. Han tror att arbetsplatsen som sådan kommer luckras upp, att den i allt större utsträckning kommer digitaliseras och att mobila arbetssätt i högre grad kommer inlemmas.

   - En sådan utveckling väcker frågor kring organisering, ägarskap och ledning. Var börjar och slutar arbetsplatsen? frågar sig Fredric.

Han menar att människors arbete hanteras genom en blandning av organisationens verktyg och individens egna val. Skräddarsydda lösningar med företag som samarbetar och delar arbetsplatser kommer bli vanligare för att tillgodose unika affärsbehov.

   - Det innebär att det blir alltmer komplicerat att navigera i denna rörliga arbetsplats och hitta både kollegor och information på ett korrekt sätt, förklarar han.

Organiseringsprinciper för framtidens digitala arbetsplats

En vanlig arbetsdag har sedan länge organiserats i tydliga hållpunkter för att individer ska kunna genomföra sitt arbete. Det finns principer för hur en ordnad arbetsplats ska se ut.

   - Till exempel har var sak sin plats och folk vet vem som ansvarar för vad, säger Fredric.

En av utmaningarna med att skapa användbara och effektiva intranät är att överföra idéer från metoder som Lean till den digitaliserade arbetsvärlden. Att exempelvis digitalt kunna sortera, dela, standardisera och förvalta produkterna på ett effektivt sätt.

   - Det gäller att skapa en socialt förankrad och hållbara arbetsplats, säger Fredric.

Intranät som motverkar arbetsinnehållets fragmentering 

Något som också är på uppgång är att länka ihop Office 365 med intranätet. Fredric berättar:

   - Många blandar numera serviceleveransen av de tekniska plattformarna för innehåll. Vissa plattformar är tillhandahållna av verksamheten, andra är hyr- eller molnplatser av olika karaktär.

För att inte arbetsinnehållet ska bli alltför fragmenterat är det nödvändigt med tydliga regler för vad som ska ligga var, hur länge och till vilken nytta det ska ligga där.

Övergången till detta mer flytande arbetssätt är en gradvis utveckling, men att intranätet kommer ha en betydande roll för att hålla ihop framtidens organisationer är Fredric övertygad om.

På konferensen Effektivitetsskapande intranät kan du höra Fredric Landqvists föreläsning om intranätstrender, framtidens digitala arbetsplats och hur du kan skapa ett intranät som växer och utvecklas med tiden.

Effektivitetsskapande intranät: En spännande och aktuell tvådagarskonferens med fokus på intranät som verktyg för effektivisering av hela organisationen.

Varmt välkommen!

När: 1-2 februari 2016 i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här

Intervju med Fredric Landqvist 2015-12-15

Text: Anna Hankers 

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.