LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Var en försiktig höstryttare

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:25 CEST

Nu lockas många av landets ryttare av stubbåkrarna. En frestande yta att rida ut på och samtidigt njuta av ritten, farten och den härliga höstluften. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är fritt fram att rida på åkermark.

Det är lätt att tro att skördade åkrar med inbjudande stubb inte är så ömtåliga som nysådda åkrar. Inget kunde vara mer fel. Det kan finnas insådd gröda på stubbåkern som är svår att se och den är känslig för hästarnas hovar.
Sedan i våras arbetar LRF för att öka kunskapen hos hästägare och ryttare om hur allemansrätten ser ut från hästryggen och vad som är viktigt för att djur, människor och natur ska samexistera. I samband med kunskapsuppbyggandet har det blivit mycket diskussion bland hästägare och markägare om hur lagar och regler ska tolkas och vad det är som egentligen gäller.
– Kunskapen om vad som är viktigt för naturen och hur vi ska kunna samsas där har till viss del gått förlorad i tätortsbebyggda områden, men tolkningarna av bestämmelser kan variera även på landsbygden. Jag tror att alla vill göra rätt, men att många inte riktigt vet vad som gäller. Därför vill vi hjälpa till med några användbara kom-ihåg som gäller nu i höst, säger Titti Jöngren, hästansvarig i LRFs förbundsstyrelse.


En harmonisk symbios mellan hästägare och markägare är viktig för naturens skull. Sverige är ett av världens hästtätaste länder och genom allemansrätten har vi en unik tillgång till naturen. Men med den följer också ansvar och skyldigheter. Några är särskilt viktiga att känna till för alla som vistas i naturen till häst.
Nuförtiden odlas hela ytan på åkrar, d v s ända ut i kanten, och det finns ingen liten remsa närmast diket att gå på. Med markägarens tillstånd och försiktighet kan det vara möjligt att rida också här, men det är viktigt att ryttaren kontaktar markägaren och kommer överens.

Några viktiga höst-kom-ihåg:

  • Är du osäker på om stubben har insådd gröda, fråga den som brukar marken innan du rider ut på den
  • Rid inte igenom planteringar eller betesvall
  • Fråga den som äger/brukar marken om ni gemensamt kan hitta ridslingor som fungerar för er båda

Har du frågor om hästen och allemansrätten, kontakta:
Jenny Svensson, hästansvarig på LRF, 08-787 51 03 eller jenny.svensson@lrf.se
För mer information om hästen och allemansrätten se LRFs webbplats:
www.lrf.se/allemansratt-till-hast

I våras startade Facebook-gruppen ”Vi som gillar att rida ut i naturen” där hästälskare delat med sig av sina hästupplevelser i bild och text. I slutet av augusti hade gruppen mer än 9000 medlemmar.

Högupplösta pressbilder för publicering finns att ladda ned på www.lrf.se under Press/Pressbilder/Aktuella nyhetsbilder.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 13 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 169 762 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.