Poolia

Var femte företag hittar inte rätt kompetens

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 15:16 CET

Komptensgap på arbetsmarknaden: Var femte företag hittar inte rätt kompetens.
Både arbetsgivare och arbetssökande har svårt att hitta rätt på arbetsmarknaden. Idag har var femte företag som tänker anställa svårt att hitta personer med rätt kompetens. Samtidigt upplever nästan fyrtio procent av de anställda att det finns få lediga tjänster som passar deras profil. Det visar Poolias Kompetetensindikator som bygger på intervjuer med 500 personalchefer och 1 000 arbetstagare.

Bland personalchefer på svenska företag som ser tänker anställa upplever 21 procent att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens. Svårast att hitta personal har de som söker ingenjörer och IT-personal.

Arbetstagare på jakt efter ett nytt arbete har ännu svårare att hitta rätt. Här uppger fyrtio procent att det finns få lediga tjänster som passar deras profil. Bara tio procent upplever att det finns mycket lediga tjänster.

– Det råder ett kompetensgap där både företag och arbetsökande har svårt att hitta rätt. Vi som möter båda parter poängterar att företagen måste tänka igenom noggrant vad de letar efter, säger Johan Alsén Sälj- och marknadschef Poolia. 

Regeringen spår fortsatt hög arbetslöshet och antalet arbetslösa uppgår till 402 000 personer, vilket är 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Den relativa arbetslösheten fortsätter således att förändras mycket lite. Trots den mörka framtidstron uppger 23 procent av företagen att de kommer att anställa under de närmaste sex månaderna. Det är dubbelt så mycket som förra året när bara 21 procent planerade att anställa. Var fjärde tjänstemän kommer dessutom att aktivt söka jobb inom de närmaste sex månaderna.

– Företag bör se till helheten och bygga team där de anställda kompletterar varandra. Felrekryteringar kostar pengar och tar tid, fortsätter Johan Alsén på Poolia.


Tre tips för bättre rekrytering

1. Tänk nytt

Det är lätt hänt att man bara försöker ersätta en anställd som har slutat, men tänk längre än så. Är det kanske dags att förnya arbetsrollen?

2. Balansera tidsplanen

Låt förarbetet ta tid så att ni verkligen kan ta reda på vad ni vill ha. Och låt inte slutfasen ta för lång
tid – då riskerar ni att tappa kandidaten.

3. Tänk på teamet, inte på individen

Anställ inte samma sorts person eller kompetens hela tiden. Se i stället till helheten och bygg ett team där de anställda kompletterar varandra.


Ur Poolias Kompetensindikatorn:

1. Fråga till Sveriges personalchefer: Hur ser ert personalbehov ut under de närmaste 6 månaderna? Kommer det att öka, minska eller vara oförändrat?

Öka 23%
Vara oförändrad 67%
Minska 9%
Vet ej 2%

2. Fråga till Sveriges personalchefer: Hur upplever du tillgången på tjänstemän för era behov?
God tillgång 46%
Varken god eller dålig 33%
Dålig tillgång 14%
Vet ej 6%

3. Fråga till arbetstagare: Kommer du aktivt att söka jobb inom de närmaste 6 månaderna?
Ja 26%
Nej 57%
Vet ej 17%

4. Fråga till arbetstagare: Hur upplever du utbudet av lediga tjänster som passar din profil just nu?
Litet utbud 38%
Varken stort eller litet 31%
Stort utbud 11%
Vet ej 20%


För mer information vänligen kontakta:
Johan Alsén, Sälj- och marknadschef Poolia, 08-555 651 68, johan.alsen@poolia.se

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Danmark, Finland, England och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige.
Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning och chefsrekrytering.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se