ManpowerGroup

Var femte inom vården trivs bättre på jobbet

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2010 13:14 CET

En av tio svenskar trivs bättre på jobbet än hemma. När det kommer till de som arbetar inom hälsa och sjukvård är andelen dock dubbelt så hög. Det framgår av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där 8 000 personer i Manpower-panelen svarade.

Att trivas med sitt arbete, sin chef och sina kollegor är en viktig del i ett fungerande liv. Hela sju av tio svenskar är nöjda med sitt jobb. Att vara mycket nöjd med sitt jobb behöver däremot inte betyda att man trivs bättre på arbetsplatsen än att vara hemma. Manpowers undersökning Work Life visar att de som är mycket nöjda med sitt jobb ofta trivs lika bra hemma som på jobbet.

- För att må bra på våra jobb behöver vi även ha en väl fungerande fritid. Undersökningens resultat visar att det finns en stark koppling mellan att trivas på jobbet och att trivas hemma, säger Peter Lundahl, VD Manpower Sverige.

Inom de som arbetar inom kategorin hälsa och sjukvård är andelen som trivs bättre på jobbet än hemma större än alla de andra yrkeskategorierna. Hela 20 procent av dessa anser arbetet vara mer tillfredsställande än det egna hemmet, vilket kan jämföras med snittet på 11 procent. Detta innebär dock inte att dessa trivs bättre med sitt jobb än andra. 67 procent av sjukvårdsanställda i Sverige är nöjda med sitt jobb, jämfört med genomsnittet på 69 procent.

Undersökningen visar även att det finns en skillnad mellan ålderskategorier. Bland de yngsta på arbetsmarknaden (åttio- och nittiotalister) är det endast 44 procent som trivs lika bra eller bättre på jobbet jämfört med hemmet. Detta kan jämföras med den äldsta kategorin, fyrtiotalister och äldre, som uppgår till 61 procent.

- Att så mycket större andel äldre trivs bättre på jobbet än hemma kan bero på att äldre generellt trivs bra på sitt jobb, vilket även vår undersökning visar. En annan faktor är att unga idag värdesätter fritid i allt högre grad än tidigare, säger Peter Lundahl.

Totalt sett anser drygt var tionde person i undersökningen att de trivs bäst på jobbet. Varannan trivs bättre hemma och resterande 39 procent anser sig trivas lika bra hemma som på jobbet. Hälften av både män och kvinnor som är yrkesverksamma trivs bäst hemma. 

 

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

 

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 20 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst. I denna undersökning svarade 7 932 personer.

 

Fakta om Manpower                                                                                                                     

Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige. Manpower är med sina 4 400 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter, har 11 000 medarbetare. Manpower omsatte 5,4 miljarder kr under 2008.