SVEP Information & Service AB

Var femte kommun tvingar tomtköpare till användning av fjärrvärme!

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 08:00 CEST

Efter nästan två års utredning har Konkurrensverket satt ner foten i backen och stämmer Växjö kommun för brott mot konkurrenslagen. Orsaken till stämningen är att kommunen tvingar köpare av kommunal tomtmark att ansluta sig till fjärrvärmenätet. I tvånget ingår även ett förbud mot användning av värmepumpar.

– Det är fel metod när kommunen i sin roll som säljare av tomtmark tvingar tomtköpare att bli kunder till kommunens fjärrvärmebolag, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.  Att sätta marknader ur spel på detta sätt är inte tillåtet.

Konkurrensverket har i sin utredning konstaterat att förekomsten av fjärrvärmetvång inte är isolerat till Växjö kommun. Av de 93 kommuner i södra Sverige som Konkurrensverket undersökt tillämpar var femte kommun någon form av krav på fjärrvärme.

– Vi kände till att det fanns flera kommuner än Växjö som på ett eller annat sätt tvingar invånarna att använda fjärrvärme, men det här är mer omfattande än våra värsta farhågor, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

Konkurrensverket är säker på sin sak och yrkar i sin stämning av Växjö kommun, även på att ett vite på fem miljoner kronor ska dömas ut om kommunen inte följer domstolens beslut.


SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.