Räddningsverket

Var femte kommun utan plan för sitt säkerhetsarbete

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 09:15 CEST

Räddningsverket 2005-10-04
Kontaktperson: Mats Oscarsson
www.raddningsverket.se

Fyra kommuner av fem hade i månadsskiftet augusti/september fattat beslut om sitt arbete med att förebygga olyckor och bedriva en effektiv räddningstjänst. Men fortfarande saknade över 40 kommuner något handlingsprogram för detta arbete.

Det är lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft 1 januari 2004, som kräver att kommunerna ska göra handlingsprogram som redovisar den politiska viljan för den förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten. Programmen ska bygga på en aktuell riskinventering och riskbedömning och göra tydligt vilka mål kommunen har för säkerhetsarbetet.

- Det skiljer sig en hel del mellan de olika länen, säger Björn Johansson på Räddningsverkets tillsynsavdelning. I Östergötlands, Värmlands och Västernorrlands län har samtliga kommuner antagit handlingsprogrammen. Inte ens hälften av kommunerna i Kronobergs län har beslutat om programmen. En anledning kan vara att kommunerna i Kronobergs län varit hårt drabbade av stormen Gudrun.

- Vi är medvetna om de stora krav som ställts på kommunerna i samband med denna och annan ny lagstiftning, men resultatet är i sin helhet inte bra, säger Björn Johansson.De flesta kommuner som ännu inte fattat beslut om handlingsprogram har sagt att de ska göra det före årsskiftet.

Läs mer på www.raddningsverket.se