Statistiska centralbyrån, SCB

Var femte ny lägenhet i flerbostadshus tillkom genom ombyggnad

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 09:34 CEST

Under 2005 blev 29 783 lägenheter färdiga i ombyggda flerbostadshus. Det är en mindre ökning jämfört med 2004. Före ombyggnaden var antalet lägenheter i dessa hus 26 514. Under 2005 blev det alltså 3 269 nya lägenheter som kom till genom ombyggnad. Under 2005 färdigställdes cirka 12 750 nybyggda lägenheter i flerbostadshus. Detta innebär att var femte ny bostadslägenhet i flerbostadshus kom till genom ombyggnad.


Av de lägenheter i ombyggda flerbostadshus som färdigställdes 2005
• ägdes 58 procent av bostadsrättsföreningar
• låg 43 procent i storstadsområdena
• fanns 76 procent i hus byggda efter 1950.

Ombyggda lägenheter i flerbostadshus 1995-2005
Diagram: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163882.asp


Antalet rivningar ökar åter
Under 2005 påbörjades rivning av 1 768 lägenheter i flerbostadshus. Detta innebär en ökning med 31 procent mot 2004 då 1 348 lägenheter revs. Det är första gången sedan år 2000 som antalet rivningar ökar.

Av de lägenheter som revs 2005
• ägdes 98 procent av kommunerna eller kommunägda företag
• revs 91 procent på grund av uthyrningssvårigheter
• var 84 procent byggda efter 1960.Rivna lägenheter i flerbostadshus 1965-2005
Diagram: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163882.asp


Bostadsrättsföreningarna svarar för drygt hälften
av ombyggnaderna
Av 2005 års färdigställda ombyggda lägenheter ägdes
• 58 procent av bostadsrättsföreningar,
• 27 procent av offentliga ägare och
• 15 procent av privata ägare.
De privata ägarna svarade för 49 procent av tillskottet av lägenheter. Tillskottet består främst av lokaler som byggs om till lägenheter och inredning av vindar.

Färdigställda lägenheter (och därav tillskott) i ombyggda flerbostadshus 2005 efter ägarkategori
Diagram: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163882.asp

50- och 60-talshusen dominerar idag i ombyggandet
Av 2005 års färdigställda ombyggda lägenheter var cirka 76 procent byggda efter
1950. Den vanligaste byggnadsperioden för ombyggda hus är nu 1960-talet med
38 procent av antalet lägenheter.

Färdigställda lägenheter (och därav tillskott) i ombyggda flerbostadshus 2005 efter byggnadsperiod
Diagram: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163882.asp


2 rum och kök vanligaste lägenhetstypen vid ombyggnad
Av 2005 års färdigställda lägenheter i ombyggda flerbostadshus var
• 25 procent mindre än 2 rum och kök,
• 34 procent 2 rum och kök och
• 29 procent 3 rum och kök och
• 12 procent större än 3 rum och kök.

Färdigställda lägenheter (och därav tillskott) i ombyggda flerbostadshus 2005 efter lägenhetstyp
Diagram: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163882.asp


Minskade ombyggnadskostnader för nytillkomna lägenheter
Under 2005 var ombyggnadskostnaderna för nytillkomna färdigställda
lägenheter i genomsnitt 15 174 kronor per kvadratmeter bostadsarea
för de ombyggnader som erhållit statligt stöd t.o.m. 2005. Detta innebär en
minskning med 6 procent jämfört med 2004. Noteras bör att det är mycket stora
variationer mellan olika objekt och olika typer av åtgärder.

För ombyggnader av de hus där lägenhetsfördelningen inte ändrats 2005 var
kostnaden 2 991 kronor per kvadratmeter bostadsarea – en ökning
med 8 procent mot 2004.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden (Bo 21 SM 0601).

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05
Förfrågningar
Nilserik Sahlén
Tfn 08-506 947 95
E-post nilserik.sahlen@scb.se
Vivianne Olofsson
Tfn 08-506 940 07
E-post vivianne.olofsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.