SKTF

Var femte socialchef klarar inte lagkraven

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 16:06 CEST

Pressmeddelande 30 september 2010

Mer än var femte socialchef uppger att det saknas ekonomiska förutsättningar för att uppfylla    intentionerna i sociallagstiftningarna. Bara fyra av tio anser att man klarar chefsförsörjningen på ett tillfredsställande sätt. Men en stor majoritet av socialcheferna trivs mycket eller ganska bra med sitt arbete och flertalet upplever en bra dialog med politikerna.

Det framgår av Fackförbundet SKTFs senaste socialchefsrapport som idag presenterats på Socialchefsdagarna i Luleå. Rapporten bygger på enkätsvar från 191 socialchefer. En likartad undersökning gjordes 2009.

Några av resultaten i undersökningen är att:

 

  • Socialcheferna anser att de viktigaste egenskaperna i yrket är kompetens och att vara utvecklingsinriktad. Jämfört med i fjol tycks egenskaper som lojalitet, integritet och följsamhet ha ökat i betydelse.
  • De ekonomiska förutsättningarna för arbetet är avgörande. Inom LVM och LSS  uppger en fjärdedel att de inte klarar att uppfylla lagstiftningens intentioner. När det gäller SoL och LVU säger en femtedel att de inte kan följa lagstiftningen.
  • Hälften uppger att man inte har några ekonomiska marginaler alls.
  • Nästan 60 procent upplever att de har en bra dialog med politikerna och en av tre anser att dialogen har förbättrats de senaste två åren. Varannan svarar att den är oförändrad.
  • Effektiva instrument för kvalitetsmätning är ett av de angelägnare utvecklingsområdena. Det tycker 74 procent. Något lägre, 59 procent, uppger att man behöver utveckla möjligheten att behålla och rekrytera kompetent personal.
  • Bara fyra av tio tycker att man klarar chefsförsörjningen på ett bra sätt. 13 procent anser inte att man klarar chefsförsörjningen.
  • Var femte socialchef ser alternativa driftsformer som ett angeläget område.
  • Ungefär sex av tio socialchefer tycker att organisationer ute i samhället blir allt viktigare. Tre av fyra har redan ett samarbete, som måste utvecklas mer.
  • I synen på hur väl socionomutbildningen svarar mot behoven så svarar fyra av tio att utbildningen bör ge mer av generalistkompetens medan lika många tycker att den är för generalistinriktad.

 

För mer information, kontakta Jonas Karlsson, ansvarig för chefs- och ledarskapsfrågor på SKTF, på tel 076-133 0 331 eller Eva Nordmark, SKTFs ordförande på tel 070 624 13 11. Läs hela rapporten på www.sktf.se.

 

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37

Pressombudsman Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94

 


SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94