Statens folkhälsoinstitut

Var femte svensk har rökt vattenpipa

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 08:36 CET

I Sverige har 22 procent av den vuxna befolkningen någon gång provat att röka vattenpipa. Bland unga vuxna är andelen betydligt högre. Det visar den första nationella undersökningen bland vuxna om användning av vattenpipa.

I Nationella folkhälsoenkäten 2011 har vuxnas bruk (16-84 år) av vattenpipa undersökts för första gången. 25 procent av männen och 20 procent av kvinnorna uppger att de någon gång i livet har rökt vattenpipa. Av dessa uppger 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna att de rökt vattenpipa det senaste året.

– Syftet med att undersöka antalet vuxna som rökt vattenpipa är dels för att de är viktiga som förebilder för ungdomar och dels för att undersöka hur omfattande vattenpipsrökningen är. Det är viktigt att vi som kunskapsmyndighet följer utvecklingen, säger Anna-Lena Persson, utredare.

Statistiken visar att det är vanligare att ha rökt vattenpipa i de yngre åldersgrupperna än i de äldre. I åldersgruppen 16-29 år uppger 53 procent att de rökt vattenpipa någon gång i livet varav 47 procent har rökt det senaste året. Bland vuxna i åldern (30-44 år) är det 26 procent som någon gång rökt vattenpipa och 16 procent som har rökt vattenpipa det senaste året.

– Det behövs ökad kunskap om rökning av vattenpipa och dess hälsoeffekter. Trots att vattenpipsrök innehåller många skadliga ämnen och partiklar upplever många, särskilt i yngre åldersgrupper, den här formen av rökning som mindre farlig än att röka cigaretter, säger Anna-Lena Persson.

Rök från vattenpipa kan innehålla bland annat nikotin som orsakar beroende, kolmonoxid som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och tjära som innehåller flera cancerframkallande ämnen. Idag finns forskning som visar att vattenpipsrökning fördubblar risken för lungcancer, orsakar sjukdomar i andningsvägar och ökar risken för svår tandlossning samt bidrar till passiv rökning.

Den 21 – 25 november 2011 infaller Tobaksfria veckan. Då fokuserar många landsting och regioner extra på att informera och motivera patienter med budskapet att de allra flesta klarar av att bli tobaksfria, och att det finns hjälp att få hos hälso- och sjukvårdens personal.

Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” genomförs årligen och har ett nationellt slumpmässigt urval på 20 000 personer i åldern 16-84 år.

För mer information:
Anna Lena Persson, utredare 063-19 97 25
Presstjänsten nås på, 063-19 96 52