Sveriges Annonsörer

Var fjärde annonsör ökar medieinvesteringarna 2012

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 11:10 CET

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer genomför årligen en undersökning bland sina medlemmar om planerade investeringar i marknadskommunikation.
Trots finansiell oro runtom i världen svarar var fjärde annonsör att de avser att öka investeringarna i marknadskommunikation under 2012.

- Det är ett positivt men också överraskande resultat.  Reklam- och medieinvesteringarna har under lång tid varit en tydlig konjunkturindikator. När investeringarna minskat har det varit en tidig signal på en annalkande lågkonjunktur och ökningar har varit ett tecken på högkonjunktur. Men frågan är om detta samband fortfarande gäller, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Undersökningen är genomförd under november månad bland Sveriges Annonsörers mer än 500 medlemsföretag i samarbete med Novus. 153 marknadschefer eller motsvarande har svarat på undersökningen.  Sveriges Annonsörers medlemmar står för drygt hälften av de mer än 60 miljarder kronor som årligen görs i reklam- och medieinvesteringar på den svenska marknaden.

Anders Ericson ser flera troliga förklaringar till de positiva siffrorna:

- En viktig orsak är att konsumenternas köpkraft har ökat under de senare åren. Detta har, trots höjda räntekostnader för många hushåll, resulterat i att det finns mer pengar för konsumtion. 

- Allt fler företag inser också hur betydelsefulla investeringarna i marknadskommunikation är för att skapa eller upprätthålla kännedomen om en vara eller tjänst och därmed bidra till fortsatt försäljning och konkurrens. Ökade medieinvesteringar innebär sannolikt även att fler arbeten skapas på marknadsavdelningar, bland reklam- och mediebyråer samt inom ett flertal medier.

Det medieslag som annonsörerna avser att öka investeringarna mest för är internet som i undersökningen inkluderar bannerannonsering, sociala medier och sökmarknadsföring.

Även tv-reklamen får en ytterligare tillväxt under nästa år, även om tillväxten inte är lika stark som under innevarande rekordår.

Planerade investeringar i marknadskommunikation 2012
Avser att öka investeringarna 25 %
Bibehåller investeringarna 57 %
Minskar investeringarna 15 %
Vet inte 3 %

153 medlemmar i Sveriges Annonsörer svarar på frågan om de avser att öka, bibehålla eller minska investeringarna i marknadskommunikation under 2012 i jämförelse med 2011. Källa: Sveriges Annonsörer i samarbete med Novus.

Topp 5 (6) - medierna som ökar mest
Andel av annonsörerna som ökar i mediet 2012
Internet 63 %
Mobilmarknadsföring 35 %
Pr 35 %
Sponsring och event 22 %
Adresserad dr 17 %
Tv-reklam 14 %

Procentsiffran anger hur många av respondenterna, 153 medlemmar i Sveriges Annonsörer som avser att öka investeringarna i respektive medieslag under 2012 i jämförelse med 2011.Källa: Sveriges Annonsörer i samarbete med Novus.

För diagram och pressbilder: www.annons.se/press

För mer information, kontakta:
Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer
E-post: anders@annons.se, telefon: 0708-18 75 99.
Elisabeth Thörnsten, kommunikationschef Sveriges Annonsörer
E-post: elisabeth@annons.se, telefon: 0708-34 66 30.

 

 

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Vi har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörsorganisation. Läs gärna mer på www.annons.se