Rörmontage i Borås

Var fjärde dusch gratis

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 07:45 CEST

När du duschar går stora mängder varmvatten rakt ut i avloppet. Det är energi som istället kan användas till att förvärma kallvattnet. Rörmontage i Borås har utvecklat en avloppsvärmeväxlare för det kommunala avloppsnätet som kan minska energiförbrukningen för varmvatten med upp till 25 procent. 

Vi blir allt mer medvetna, i takt med att energipriserna stiger och larmen duggar tätt om vikten av att återanvända energi, om att vi måste hushålla med jordens resurser. Kretsloppsvecka, energieffektivisering av fastigheter och Overshoot day är initiativ som ska vända den negativa trenden.

En avloppsvärmeväxlare än ett exempel på en relativt enkel åtgärd som kan ge stora positiva effekter på energianvändningen. Vattnet som rinner ner i avloppet när vi duschar är fortfarande väldigt varmt. Denna värme använder värmeväxlaren till att förvärma kallvattnet innan det kommer in i varmvattenberedaren eller varmvattenväxlaren.

- Gym, hotell och flerbostadshus har mycket att vinna på att installera avloppsvärmeväxlare, menar Mikael Wargbäck på Rörmontage. Investeringen betalar av sig på 6- 8 år, tack vare att den är 40 procent mer effektiv än andra modeller på marknaden. Med en livslängd på uppemot 40 år betalar den av sig många gånger om.

Även offentliga fastigheter som storkök och badhus, där mycket varmvatten används, kan minska sina kostnader stort genom att låta en del av spillvärmen gå tillbaka.

Avloppsvärmeväxlaren, som är gjord av koppar och därför helt återvinningsbar, är unik eftersom den går att få i en mängd olika storlekar och längder. Dessutom är den godkänd för att kopplas in på det kommunala vattnet. Ytterligare en finess med växlaren är att man kan förvärma bergvärmevattnet innan det går in i värmepumpen om man har ett för kallt eller för kort borrhål.

SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, har genomfört tester på värmeväxlaren för att se hur mycket energi som kan tas tillvara från varmvattnet som spolas ut i avloppet. Med 37 gradigt vatten och ett flöde på 10 liter/min, vilket är normalt duschflöde, visade det sig att kallvattnets temperatur ökade från 8 till 20,6 grader. Det ger en verkningsgrad på drygt 25 %.  

För 4 år sedan installerade Rörmontage två avloppsvärmeväxlare i en fastighet i centrala Borås.

­– Det här är en fantastisk bra produkt som fler borde sätta in. Den har minskat kostnaderna för varmvattnet i min fastighet med 16 procent. Jag investerade 25 000 kr och det betalade av sig redan efter två år, säger fastighetsägaren Per-Erik Johansson.

För mer information kontakta:

Mikael Wargbäck, Rörmontage,

0705-23 96 36

mikael@rormontage.com


Rörmontage har sedan starten 1980 hjälpt företag och privatpersoner med alla typer av VVS-arbeten. Installation av värmepumpar och service av pelletsbrännare är några av uppdragen som utförs. Den egenutvecklade avloppsvärmeväxlaren, som är godkänd för att kopplas in på det kommunala vattnet, gör Rörmontage unika på marknaden.