Kontanten AB

Var fjärde kvinna känner sig hotad vid bankomaten

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 08:00 CET

26 procent av Sveriges kvinnor uppger att de någon gång känt sig ”otrygga, hotade eller rädda” när de tagit ut kontanter utomhus. Det visar en Temo-undersökning som Kontanten låtit genomföra om svenskarnas inställning till uttagsautomater. Skillnaden mot männen är slående där bara 14 procent uppger att de känt sig hotade vid uttagsautomater utomhus.

– Det här bekräftar den bild vi har av svenskarnas kontantuttag, med en stor del som känner sig otrygga vid uttag utomhus. Det är bland annat därför som vi nu satsar på att öka antalet automater inomhus, säger Gunnar Jacobson, VD för Kontanten AB, som sätter ut 600 uttagsautomater i butiker de närmaste två åren.

Av Sveriges totalt 2 700 uttagsautomater finns idag cirka 1 600 inomhus, men många av dessa är inte tillgängliga kvällstid. Kontantens automater kommer att finnas i servicebutiker med långa öppettider. Polisens och BRÅs rapporter visar att antalet personrån vid bankomater ökade förra året, framförallt i storstäder.

– Enligt våra undersökningar ligger en stor del av tryggheten i att kunna ta ut pengar inomhus i en upplyst miljö, framför allt på kvällar, säger Gunnar Jacobson.

I december tecknade Kontanten avtal med Reitan Servicehandel AB för att sätta ut 300 uttagsautomater i 7-Eleven och Pressbyrå-butiker över hela Sverige. Statoil testar 10 uttagsautomater i Stockholmsområdet, för att sedan ta beslut om att införa det på fler av sina 600 försäljningsställen. Samarbetena följer en internationell trend där nya automater främst placeras i närbutiker, gallerior och på varuhus. I USA finns det en uttagsautomat i 70 procent av butikerna.

Andra resultat från TEMO-undersökningen*:
- Stockholmarna är otryggast i landet, 26 procent (män och kvinnor) har känt sig hotade vid något tillfälle
- Västsvenskar är tryggast i landet, endast 13 procent har känt sig hotade vid något tillfälle när de tagit ut kontanter.
- Smålänningar och norrlänningar kommer på andra och tredje plats, 14 respektive 17 procent har känt sig hotade vid något tillfälle
- Tiden på dygnet är mer avgörande än platsen för om man känner sig hotad.

Kontanten är den enda aktör på den svenska bankmarknaden som helt uppfyller de krav på förbättrad värdehantering som Arbetsmiljöverket ställer i sitt beslut från januari 2006. Automaterna har ett helt slutet kontanthanteringssystem. Pengarna kan inte hanteras av butikens eller säkerhetsbolagets personal. Med larmade kassetter och avancerad infärgning är det omöjligt för rånare att komma åt pengarna i oskadat skick. Systemet finns redan i Norge och har inte utsatts för ett enda rån.

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Jacobson, VD Kontanten, 0702-666 936, gunnar.jacobson@kontanten.se

*) Frågan som ställdes till 1 000 svenskar i en TEMO-undersökning löd: Har du någon gång känt dig otrygg, hotad eller rädd när du tagit ut kontanter utomhus (siffrorna anger svar i procent)?

26 procent av kvinnorna svarade ”ja” eller ”någon enstaka gång” enligt nedan:

Ja 15
- Ja, alltid oavsett tid och plats 2
- Ja, vid vissa tillfällen (t ex kvällstid) 8
- Ja, på vissa platser (t ex ensligt belägna) 4
Någon enstaka gång 11
Aldrig 70
Vet ej 4

Om Kontanten
Kontanten AB är Sveriges första oberoende operatör av uttagsautomater. Vårt mål är att vara ett rikstäckande komplement till bankernas uttagsautomater. Vi placerar automaterna inomhus på platser där många rör sig som gallerior, varuhus, tågstationer och butikskedjor. Våra samarbetspartners är de största leverantörerna inom kontanthantering som Wincor Nixdorf, VISA, MasterCard och Securitas. Automaterna är nästa generations uttagsautomater med ett högteknologiskt säkerhetssystem med avancerad infärgningsteknik som gör pengarna oanvändbara vid fel hantering. Kontanten AB startades 2003, är svenskt och privatägt.