LO

Var fjärde LO-medlem har utländsk bakgrund

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 08:41 CEST

Nya siffror som avser första kvartalet 2004, visar att 14 procent av LO-medlemmarna är födda utomlands. Om man lägger till dem som har minst någon förälder som är född utomlands kommer man upp till att sammanlagt 23 procent.

Det visar LO i rapporten ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004”.
Siffrorna har tagits fram i samarbete med SCB.

-Det är glädjande att den fackliga organisationsgraden bland medlemmar med utländsk bakgrund är världens högsta. Men det förpliktigar också. Det krävs ett fortsatt offensivt fackligt arbete för alla människors lika värde och lika rätt, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Andelen medlemmar som är födda utomlands är väsentligt högre inom LO än inom de båda tjänstemannaorganisationerna. Siffran 14 procent kan jämföras med 8 procent för TCO och 9 procent för SACO. Andelen som själva är födda i Sverige men har minst någon förälder som är född utomlands är dock i stort sett densamma för de tre organisationerna (9 procent för LO och 8 procent för TCO och SACO, vilket är intressant utifrån ett integrationsperspektiv.

Det framgår också att av alla anställda har ungefär var femte utländsk bakgrund (19 procent). Drygt var tionde anställd är själv född utomlands (11 procent), medan övriga själva är födda i Sverige men har minst en förälder som är födda utomlands (8 procent). Eftersom det totala antalet anställda uppgår till nästan 3,8 miljoner innebär det att 400 000 är födda utomlands och drygt 300 000 själva är födda i Sverige men har minst en förälder som är född utomlands.

De högsta andelarna utlandsfödda finns inom Fastighets (36 procent) och Hotell- och Restaurang (34 procent). Väsentligt över LO-genomsnittet på 14 procent ligger även Livs på 22 procent och Industrifacket på 21 procent. Man kan notera att i Hotell- och Restaurang och Fastighets är mer än 15 procent födda i det som kallas ”övriga världen”.

Om vi ser till samtliga med utländsk bakgrund finner vi att de högsta andelarna återigen gäller för Fastighets och Hotell- och Restaurang (med 45 procent respektive 43 procent.

För ytterligare information kontakta:
Sven Nelander 08-796 26 25 eller Maria-Paz Acchiardo 08-796 28 19

Bif:
Bilaga (tabell)


Siffror kan redovisas för så mycket som drygt 25 olika fackförbund på arbetsmarknaden. Nedan anges de tio fackförbunden med högst andel utlandsfödda medlemmar respektive med utländsk bakgrund. Bland dessa tio finns flertalet inom LO, men som synes också ett antal fackförbund inom TCO och SACO (på platserna 5, 9 och 10 i tablån).

De tio fackförbunden med högst andel utlandsfödda respektive högst andel med utländsk bakgrund
Andelen utlandsfödda Andelen med utländsk bakgrund*
1 Fastighets 36 Fastighets45
2 Hotell- och Rest. 34 Hotell- och Rest.43
3 Livs 22 Livs31
4 Industrifacket 21 Industrifacket30
5 Läkarförbundet 18 Läkarförbundet27
6 Metall 16 Metall26
7 Kommunal 15 Kommunal22
8 Handels 12 Handels22
9 Jusek 10 Jusek 20
10 HTF 10 HTF 19

*)Själv född utomlands eller med minst en förälder född utomlands.

Med hälsning
Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08