Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Var fjärde patient förlorar ben vid tandimplantat

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:56 CET

Benförlust vid tandimplantat är betydligt vanligare än man hittills trott. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Ungefär en fjärdedel av patienterna förlorar stödjande ben vid sina implantat i någon grad.

I studien analyserades röntgenbilder från över 600 patienter. Ju fler implantat patienterna hade i käkarna desto vanligare var det att implantaten hade förlorat stödjande ben. Drygt var fjärde patient, 28 procent, visade sig ha förlorat stödjande ben vid implantaten i någon grad.

– Tvärtemot vad vi hittills antagit var benförlusten hos dessa patienter inte linjär, utan gick fortare med tiden. Det är ett helt nytt fynd som visar hur viktigt det är att tidigt upptäcka och åtgärda benförlust vid implantat, säger specialisttandläkaren Christer Fransson som skrivit avhandlingen.

Rökning är en av flera faktorer som ökar risken för att implantaten ska börja tappa sitt fäste. I studien hade rökare fler implantat med benförlust jämfört med icke-rökare.

Avhandlingen visar också att slemhinnan runt implantat med benförlust ofta är inflammerad.

– Det är viktigt att man undersöker vävnaderna runt implantat på samma sätt som man undersöker vävnaderna vid tänder. Då kan man upptäcka tidiga tecken på inflammation och behandla innan benförlusten får allvarliga konsekvenser, säger Christer Fransson.

FAKTA DENTALA IMPLANTAT
Hundratusentals svenskar har dentala implantat, som är en slags artificiell tandrot av titan. Titanskruven opereras in i käkbenet och läker fast där för att användas som fäste för kronor, broar eller proteser. Det finns flera typer av titanimplantat, men alla bygger på att titanmetallen har den unika egenskapen att kunna läka fast i benet. Metoden uppfanns av professor Per-Ingvar Brånemark vid Sahlgrenska akademin under 1960-talet.

 

För mer information kontakta:

Christer Fransson, leg. tandläkare, telefon 031-786 32 85, 070-736 45 03, e-post christer.fransson@odontologi.gu.se

Handledare:

Professor Tord Berglundh, telefon 031-786 31 82, e-post tord.berglundh@odontologi.gu.se

 

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, avdelningen för parodontologi

Avhandlingens titel: Prevalence, extent and severity of peri-implantitis

Avhandlingen försvaras fredagen den 18 december, klockan 09.00, föreläsningssal 3, institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12E, Göteborg.

 

Här kan du läsa hela avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/21187

 

Elin Lindström Claessen

Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-786 3869, 070-829 43 03

e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

 

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.