Umeå kommun

Var med i planeringen av framtidens Sävar

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:45 CEST

Söndag 29 maj är det Sävar Marknad. Då finns Umeå kommun på plats och pratar Sävars framtid med alla intresserade. Planen är att Sävar ska växa kraftigt och arbetet med en fördjupad översiktsplan pågår för fullt. Arbetet befinner sig i dialogskedet vilket innebär att det är nu chansen att påverka är som störst. Ett första planförslag väntas vara färdigt till årsskiftet.

– Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden. De som bor, arbetar eller går i skolan i Sävar vet vad som är bra idag och vad som kan bli bättre. Det är viktigt för oss att få veta vad sävarborna tycker och möjligheten att påverka är som störst nu under dialogskedet, säger Isak Brändström, projektledare.

Arbetet är i ett tidigt skede där det handlar om att ta fram underlag till ett första planförslag, en så kallad samrådshandling. Planeringen sker i nära dialog med boende i Sävar och Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan.

På projektsidan www.umea.se/plansavar är det möjligt att följa arbetet med planen. Där finns även en webbkarta där alla kan lämna sina synpunkter. Det går att tycka till om vad som helst, allt från naturmiljö och friluftsområden till byggande och trafiklösningar. På kartan är det även möjligt att se andras synpunkter.

En långsiktig plan för utvecklingen
Den fördjupade översiktsplanen visar en vision för den framtida utvecklingen, hur mark och vatten långsiktigt ska användas. Sävar väntas växa kraftigt och planeringen för fler bostäder är därför en viktig fråga. En annan viktig fråga som kommer att påverka Sävar är dragningen av den nya järnvägen Norrbotniabanan med en eventuell station i Sävar.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har antagit så kallade direktiv för den fördjupade översiktsplanen för Sävar. Direktiven är att det ska planeras för ett framtida stationsläge, attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet. Utvecklingen av Sävar ska ske på ett hållbart sätt och Sävars roll i det övergripande tillväxtscenariot för Umeå kommun ska preciseras.

Kontaktpersoner

Isak Brändström
projektledare
090-16 14 44
isak.brandstrom@umea.se

Elin Pietroni
planeringschef
090-16 14 38, 070-518 12 39
elin.pietroni@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.