Stockholms stad

Var med och bygg nya Slussen

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 11:00 CEST

Nu närmar sig upphandlingen av ett 25-tal byggnads-, konstbyggnads- och anläggningsentreprenader för ombygganden av Slussen. Under förmiddagen den 23 oktober deltar 90 personer från ett 20-tal företag, både svenska och europeiska, i ett upphandlingsseminarium arrangerat av projekt Slussen.

I samband med detta öppnar i dag också en egen undersida på webben för entreprenörer, www.stockholm.se/slussen/upphandling. På sidan kommer det att finnas uppdaterad information om entreprenaderna, information om hur upphandlingarna går till, länkar och kontaktpersoner.

– Det känns verkligen jätteroligt att det är så många som vill vara med och bygga framtidens Slussen. Det borgar också för att vi kommer att få en god kvalitet på arbetena och god valuta för de pengar som Stockholms stad lägger på att göra Slussen till en plats med gående, cyklister och kollektivtrafik i centrum, istället för bilen, säger Andreas Burghauser, projektchef.

Bland entreprenaderna som presenteras finns till exempel huvudbron, bergschaktarbeten för den nya bussterminalen, den nya gång- och cykelbron som kommer att gå parallellt med tunnelbanebron och renoveringen av Lokattens trappa.

Slussens utformning har diskuterats, utretts och analyserats under lång tid. Nästa år påbörjas förberedande arbeten som ledningsomläggningar. 2014 är det dags för de stora arbetena att dra igång, under förutsättning att projektets båda detaljplaner - huvudplanen och planen för bussterminalen i Katarinaberget - och miljödomen har vunnit laga kraft. Miljödomsansökan är inlämnad till mark- och miljödomstolen och de båda detaljplanerna är antagna av kommunfullmäktige, men har överklagats och ligger nu hos länsstyrelsen respektive mark- och miljödomstolen.

Byggtiden planeras till åtta år och budgeten för hela projektet är åtta miljarder kronor.

Vill du snabbt veta mer om nya Slussen? Se filmen här: http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/Slussen/Sa-blir-nya-Slussen/.
 

Kontakt