Naturvårdsverket

Var med och fira Nationalparkernas dag!

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 10:39 CEST

Att bilda nationalparker är det starkaste och kanske mest kända sättet att bevara vår värdefullaste natur. Nationalparker har funnits i Sverige sedan 1909. Idag har vi 28 nationalparker, från fjäll och urskogar till skärgård och lundar.

Sverige har all rätt att vara stolt över att ha varit först i Europa med att skapa sina nationalparker, redan 1909 inrättades nio nationalparker runt om i landet. Nationalparkerna är ofta populära resmål. Världen över uppskattar människor möjligheterna att uppleva deras skönhet och storslagenhet.

Nationalparkernas Dag
Sedan 1999 firas Nationalparkernas Dag den 24 maj i hela Europa. Den europeiska naturvårdsorganisationen EUROPARC inrättade dagen med anledning av 90-årsdagen av Europas/Sveriges första nationalparker. I anslutning till denna dag sker årligen arrangemang för allmänheten i nationalparker runt om i Europa, även i Sverige.

I de svenska nationalparkerna finns inte bara vackra vyer utan också växter och djur i naturligt samspel med sin omgivning. Här bjuder det svenska landskapet gratis på de största naturupplevelser man kan få. Nationalparkerna är viktiga att bevara för naturens egens skull och som ett naturarv för oss och kommande generationer. Här ska människor alltid kunna förundras över, njuta av och förstå naturen.

Naturkontakt ger naturengagemang. Naturvårdverket vill att fler besöker våra nationalparker. Några är lättåtkomliga och andra kräver mer ansträngning, men alla är värda ett besök. Arrangemangen i samband med Nationalparkernas dag är ett steg på vägen dit.

Läs mer på: <http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/natpark/natparkdag/npdagen04.
htm>
www.lst.se <http://www.lst.se>
www.europarc.org <http://www.europarc.org>

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Granath, informatör Skötselenheten, 08-698 15 30, eva.granath@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Riksdagen beslutar om vilka områden som ska få bli nationalparker. Staten ska äga marken. Naturvårdverket ansvarar för planeringen av nya parker enligt sin nationalparksplan och de flesta sköts av länsstyrelserna. Nationalparker har hög status även internationellt och fungerar vanligen som en magnet för turismen, vilket ofta gynnar lokalbefolkningen. Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.