KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

Var med och påverka din och regionens framtid!

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2011 16:09 CEST

”Bästa sättet att förutsäga framtiden är att vara med och skapa den”

Regionens första Kompetensforum för ökad kompetensförsörjning och hållbar tillväxt går av stapeln på Södra Berget i Sundsvall i september.

Kompetensforum är en mötesplats för alla som arbetar inom arbetsmarknad, näringsliv och utbildning. Här speglas trender, aktuella frågor och satsningar. Här är fokus både lokalt och globalt. Här möter man kollegor och samarbetspartners. Här knyter man nya kontakter och nätverk för fortsatt arbete.

Dagarna är kostnadsfria och förtäring ingår.

Det totala antalet platser är begränsat, likaså antalet deltagare från respektive organisation/företag. Allt för att få så bred representation som möjligt inför vårt gemensamma arbete mot framtiden.

Kompetensforum arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, Regionförbundet Jämtlands län, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Handelskammaren Mittsverige, Mittuniversitetet, LO och TCO.

Inbjudan och program kan du läsa i antingen blädder-webben eller pdf-filen nedan.

Anmälan gör du via länken till höger.

Eventuellt boende är på egen bekostnad och bokas direkt genom hotell Södra Berget. Se länken till höger.