Huddinge kommun

Var med och påverka Huddinges utveckling

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 13:56 CEST

Den översiktsplan som gäller för Huddinge antogs 2001. Sedan dess har förändringar skett både lokalt och i omvärlden vilket skapat behov av att revidera den gällande översiktsplanen. Kommunstyrelsen har nu beslutat att genomföra samråd för ny översiktsplan.

Samråd görs bland annat för att kommuninvånarna ska kunna tycka till. Samrådsförslaget skickas därför ut på remiss till Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Samrådet pågår under tiden 20 augusti till 2 november 2012.

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och förslaget omarbetas innan det är dags att ställa ut det nya. Utställning är planerad att ske under hösten/vintern 2013 och antagande våren/sommaren 2014.

Under samrådstiden finns förslaget i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 och på kommunens bibliotek. Tre öppna möten anordnas för allmänheten:

19 september kl 18.30-20.30, Östra gymnasiet, Kvartettvägen 2, Trångsund
9 oktober kl 18.30-20.30, Folkets hus, Sjödalstorget 1, Huddinge centrum
18 oktober kl 18.30-20.30, Vårbyskolans matsal, Vårby allé 26-30, Vårby

Förslaget till översiktsplan utgörs av rapporten Huddinge kommun Översiktsplan 2030, samrådsversion, miljökonsekvensbeskrivning samt Flemingsberg – Masmo, tre scenarier för fortsatt utveckling.

På kommunens webbplats www.huddinge.se/oversiktsplan finns aktuell information om de aktiviteter som pågår. Där finns även samrådsförslaget tillgängligt i sin helhet.

För mer information, kontakta
Joel Edding, samhällsplanerare, Huddinge kommun, 08-535 313 91, joel.edding@huddinge.se eller Maud Enquist, samhällsplanerare, Huddinge kommun, 08-535 313 74, maud.enquist@huddinge.se