Transit

Var och hur ska konsten och kulturen skapas i Stockholm?

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 07:43 CET

Många konstproduktionsplatser och ateljéföreningar i Stockholmsregionen kommer inom något eller några år behöva flytta på grund av rivningar. Genom Stockholm stads ateljéstrategi vill kulturförvaltningen åtgärda situationen med 200 nya produktionsplatser. Transit inleder nu ett arbete för att identifiera hur infrastrukturen för konstnärlig produktion bör förstärkas ytterligare för att förbättra konstnärernas arbetsvillkor.

På Transit på Telefonplan ser vi hur hårt konstnärerna arbetar och hur drivna de är för att skapa och få ut sin konst. Samtidigt ser vi och får berättat för oss att deras arbetsvillkor är mycket ansträngda såväl infrastrukturellt som ekonomiskt. Vi kan inte utgå ifrån att konstnärerna ska förse oss med konst och kultur under vilka förutsättningar som helst, säger Sara Lönnroth, verksamhetsledare på Transit

Ett exempel på situationen är Konstnärernas Kollektiv Verkstad, KKV, och scenkonstproduktionshuset SITE som vid årets slut, tvingas flytta på grund av rivningar. Sedan 2014 bistår Transit SITE och KKV i deras arbete med att utveckla ett multidisciplinärt konstproduktionshus.

- Med Transits erfarenhet som kunskap- och resurscentrum för oberoende filmare, scenkonstnärer, musiker, bildkonstnärer och formgivare, är vår ambition att komplettera det planerade konstproduktionshuset med kunskaps- och nätverksutvecklande aktiviteter för deras konstnärer, säger Christina Molander ordförande för Transit och medgrundare av SITE.

Med medel från stadens kulturförvaltning och Stockholm Business Region utvidgar nu Transit arbetet till att inkludera framtagning av förstärkningsåtgärder för konstnärlig produktion i hela Stockholmsregionen. Arbetet kommer att göras i dialog med olika berörda aktörer i länet. Målet är att förbättra arbetsvillkoren för konstnärerna och förstärka deras förutsättningar att utveckla konstnärlig och ekonomisk hållbarhet på lång sikt. Synergier som uppstår vid samverkan mellan konstnärliga verksamheter kommer att tas tillvara och förstärkas.

- Konst och kultur är ett av de kraftfullaste verktygen för utveckling av ett öppet och inkluderande Stockholm. Om Stockholm ska kunna erbjuda ett konst- och kulturutbud för samhällets olika grupper måste det finnas en välfungerande stödjande infrastruktur för den konstnärliga produktionen, säger Sara Lönnroth. 

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med finansiering från Stockholms läns Landsting, Kulturförvaltning och hyresvärden Vasakronan. Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. Vi erbjuder frilansande konstnärer tid, råd och rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Här finns, kostnadsfritt, stöd, kontorsplats, och metod för att förstärka professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.