Previa

Var tionde anställd känner sig nedstämd

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:13 CEST

Var tionde anställd, 11 procent, känner sig ofta nedstämd, olustig eller ledsen, och dubbelt så många kvinnor som män är nedstämda. Det visar nya siffror som hälsoföretaget Previa har tagit fram inför Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

En tidigare undersökning från Previa visar att nio av tio anställda, 88 procent, trivs på jobbet. Men hela 11 procent känner sig alltså ofta nedstämda, olustiga eller ledsna. Bland kvinnor är 16 procent ofta nedstämda medan motsvarande siffra för män är 8 procent.

– Det är normalt att känna sig nere och ledsen periodvis. Men om nedstämdheten blir långvarig och går ut över arbetet och tillvaron för övrigt behöver man stöd och professionell hjälp, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa.

Psykisk ohälsa står bakom drygt var fjärde sjukskrivning som är längre än två veckor. Samhällets kostnader för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa uppgick 2009 till hela 23,5 miljarder kronor.

– Många chefer behöver bli bättre på att känna igen vanliga tecken på psykisk ohälsa. En chef som på ett tidigt stadium ställer frågor och visar omsorg kan betyda mycket för en anställd som inte mår bra, säger Per Larsson.

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Dagen syftar till att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och uppmärksammas av FN-organet WHO, World Health Organisation.

Statistiken kommer från en undersökning där Previa på uppdrag av arbetsgivare har kartlagt hälsan hos drygt 50 000 personer i hela landet under perioden 2009 till 2011. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, mat- och motionsvanor samt psykosocial status.


Hit kan du vända dig om du behöver stöd
Sjukvårdsrådgivningen 1177, telefon: 1177, www.1177.se
Din chef eller personalfunktionen på din arbetsplats
Företagshälsovården
Om du behöver akut hjälp – ring alltid 112


Fem tips till arbetsgivare för att främja personalens välbefinnande
1. Förankra värdegrunden. Skapa ett respektfullt klimat där mobbning och trakasserier inte tolereras.
2. Skapa delaktighet. Involvera de anställda i arbetsmiljöarbetet och ta vara på deras idéer.
3. Höj taket. En tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter.
4. Ge ansvar. Anställda som har inflytande över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress.
5. Ställ öppna frågor. Omtänksamma frågor om hälsotillstånd ökar möjligheten att upptäcka ohälsa.

För mer information
Per Larsson, beteendevetare på Previa, 070-233 22 84, per.larsson@previa.se
Katrin Malm, kommunikations- och informationschef på Previa, 070-646 10 90, katrin.malm@previa.se

facebook.com/abprevia
twitter.com/Previa_AB
youtube.com/abprevia

Hälsoföretaget Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 7 000 arbetsgivare med 950 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 841 miljoner kronor under 2011. Läs mer på www.previa.se