Statens folkhälsoinstitut

Var tionde ung man har använt cannabis senaste året

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 08:40 CEST

Var tionde man och var tjugonde kvinna i åldersgruppen 16-29 år har använt cannabis det senaste året. Det visar resultat ur den Nationella folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut presenterar i samband med den nationella konferensen för förebyggande drogarbete ”Drogfokus 2010” i Örebro.

Resultat ur Nationella folkhälsoenkäten 2010 visar att användningen av cannabis är som högst i åldersgruppen 16-29 år och att användningen är betydligt högre bland män än kvinnor. Användningen är också vanligare bland socioekonomiskt utsatta grupper, med låg inkomst och små ekonomiska marginaler. Användningen är dock fortsatt låg i ett europeiskt perspektiv. 12 procent av svenskarna mellan 16 och 64 år uppger 2010 att de har använt cannabis någon gång i livet.

Lokala undersökningar bland annat en som genomförts bland gymnasieelever i Skåne visar att var femte gymnasieelev i Skåne har testat hasch eller marijuana någon gång, och att var tjugonde elev använder cannabis ibland eller regelbundet. De flesta ungdomarna i undersökningen visste att cannabis är olaglig, men bara hälften kände till att cannabis påverkar hjärnan negativt.

– Särskilt riskfyllt är det att börja missbruka i unga år. Hjärnan hos den tonåring som röker cannabis utvecklas helt enkelt inte till den nivå den skulle gjort utan drogen. Det påverkar möjligheten till inlärning och ger negativ inverkan på skolarbetet, säger Lisen Sylwan.

För att stärka en restriktiv syn på cannabis bland ungdomar driver Statens folkhälsoinstitut tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län, tio kommuner i Skåne och CAN, projektet ”Testa dina gränser”.

– Vi som är vuxna i dag måste inse att hasch och marijuana inte längre är marginella företeelser som bara möter ungdomar på väg in i missbruksmiljöer. En normförskjutning i synen på cannabis gör dessutom att fler unga tycker att det är okej att också testa andra illegala droger, säger Lisen Sylwan.

27-28 oktober arrangeras Drogfokus 2010 i Örebro. Konferensen samlar 1000 deltagare, innehåller 40 programpunkter med drogförebyggande arbete som grund. Konferensen arrangeras av ett flertal myndigheter och organisationer. www.drogfokus2010.se

För mer information:
Resultat ur Nationella folkhälsoenkäten 2010 för alkohol, tobak och cannabis finns tillgängliga på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Lisen Sylwan, informationssamordnare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 21, e-post: lisen.sylwan@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 97 69, e-post: johan.landin@fhi.se