Världsnaturfonden WWF

Var tog havsplaneringen vägen, Lena Ek?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 11:57 CEST

Det saknas en samordnad förvaltning av Östersjön. Svagt ledarskap och bristande samordning mellan länder och intressen leder till motstridiga beslut som motverkar miljöinsatserna i havet. Sverige måste återta sin tidigare pådrivande roll när det gäller havsplanering, skriver Världsnaturfonden WWF till miljöminister Lena Ek i ett öppet brev.

Trenden går mot en ökad exploatering av Östersjön. Många mänskliga aktiviteter väntas öka med fler hundra procent de kommande 20 åren. För att säkra skyddet av Östersjöns miljö och gynna en ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling behövs en fungerande havsplanering och en regional samordning som utgår från vad ekosystemen klarar av.

– Sverige har tidigare drivit frågan om havsplanering både nationellt och internationellt, men de senaste två åren har inte mycket hänt. Vi uppmanar därför Lena Ek att driva på för att snarast få den svenska havsplaneringslagen på plats och se till att den blir verkningsfull, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Många av Östersjöns miljöproblem och de aktiviteter som bedrivs är gränsöverskridande till sin natur. Det är därför viktigt att få till ett ramverk för samordnad planering mellan länderna. EU har nyligen lagt fram ett förslag till ramdirektiv för havsplanering. WWF uppmanar Sveriges regering att stödja direktivet och verka för att andra medlemsstater gör detsamma.

– Det borde vara i allas intresse eftersom en välmående havsmiljö ligger till grund för regionens utveckling, inklusive vårt eget välbefinnande, säger Mattias Rust, havsförvaltningsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Fakta: Världsnaturfonden WWFs brev till Miljöminister Lena Ek

För frågor, kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77
Mattias Rust, havsförvaltningssexpert WWF, 070-2126314