Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Var tog Moderaternas respekt för äganderätten vägen?

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 14:07 CETModeraterna tillkännager nu att de är beredda att använda lagstiftning för att tvinga fram mer jämställda bolagsstyrelser. De formulerar det som ett hot mot landets alla bolag. Om inte könsfördelningen jämnas ut till år 2014, så kommer Moderaterna att kräva kvotering. Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) lämnar följande besked: Kvotering är ett uttryck för radikalfeminism och får aldrig bli borgerlig regeringspolitik!


- KDU tar avstånd från kvotering i alla sammanhang. Att behandla människor främst utifrån kön, och därmed blunda för kompetens och meriter, är fullständigt oacceptabelt. Att vänsteraktivister föredrar en sådan ordning är ingen nyhet. Men att Moderaterna är öppna för att en sådan kollektivistisk diskriminering sätts i system är ytterst beklagligt.

- Var tog Moderaternas respekt för äganderätten och det fria näringslivet vägen? Politikens uppgift bör vara att skapa villkor för ett bra näringslivsklimat. Men när det kommer till hur företagen ska organisera sig, då ska vi politiker hålla tassarna borta.

- Lika lite som det är bolagens ensak hur Moderaternas styrelser ser ut, lika lite är det Moderaternas ensak hur bolagens styrelser ser ut. KDU tar för givet att Kristdemokraterna kommer att motarbeta alla eventuella kvoteringsförslag, oavsett om partiet sitter i regeringsställning eller ej.  

För mer information:
Mattias Svensson Ekonomiskt-politisk talesman 0768-90 24 40
Simon Westberg Förbundssekreterare 0765-27 25 33
www.kdu.se