Honeywell Industrial Safety

Var tredje asbestsanerare riskerar allvarliga lungsjukdomar

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2012 07:00 CEST

Asbest – en dödsfälla
Asbest är små mineralfibrer som tas upp av lungorna och kan sedan varken brytas ner eller försvinna. Detta kan sedan på sikt leda till allvarliga lungsjukdomar, och enligt Arbetsmiljöverket anmäler årligen 70 till 100 personer asbestrelaterad arbetssjukdom. I Socialstyrelsens cancerregister framgår det att ungefär 100 personer avlider årligen av mesoteliom som är en sällsynt men elakartad form av cancer orsakad av asbestexponering.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1 finns krav på hur den personliga skyddsutrustningen skall användas vid hantering av asbest. Bland annat ska andningsskyddets funktion kontrolleras före varje användning och utrustningen skall rengöras noga efteråt. Det framkommer även att arbetstagaren skall känna till riskerna med asbest och veta hur man skyddar sig mot dessa. Trots detta framkommer det vid mätningar av skyddsfaktorn ute på svenska företag att 30 % av alla användare inte är tillräckligt skyddade mot asbest och därmed riskerar allvarliga lungsjukdomar.

Vanligaste felen
Det bästa sättet att försäkra sig om att andningsskyddet ger fullgott skydd är att mäta den bestämda skyddsfaktorn, det vill säga förhållandet mellan luften utanför och innanför masken. AddSafe är det första svenska företag att erbjuda dessa tester genom Porta Count-metoden, vilka är obligatoriska för asbestsanerare enligt AFS 2006:1. Enligt Stefan Eklund, Produktionsansvarig på AddSafe är det sällan valet av utrustning som är fel, utan bristen av skydd beror på felaktig hantering, söndriga delar, undermålig rengöring och avsaknad av personlig tillpassning. ”Våra mätningar ute på fältet visar på stora brister i kunskap och skötsel av andningsskyddet”, menar Stefan Eklund. ”Många gånger är det enkla fel som är orsaken till undermåligt skydd, så som skäggväxt och glasögonskalmar som skapar glapp mellan ansikte och ansiktsmask eller bara dåligt rengjorda tätningsytor”, förklarar han.  

AddSafe samarbetar med Honeywell Safety Products under Nordic Safety Expo
För att belysa problematiken finns AddSafe på plats i Honeywell Safety Products monter under Nordic Safety Expo, och kommer där att göra mätningar i realtid, visa på vanliga fel samt svara på frågor kring korrekt användning av andningsskydd. Det går även bra att ta med sin andningsmask till mässan och få den testad på plats. I Honeywell Safety Products monter visas även Honeywells utbud av andningsskydd inklusive speciella kit för asbestsanerare.

Honeywell Safety Products och AddSafe finner ni i monter A 37:30 under Nordic Safety Expo på Stockholmsmässan, 18-21 september.

Honeywell International (www.honeywell.com) är ett diversifierat ledande företag inom teknik och tillverkning som finns på Fortune 100-listan. Företaget erbjuder kunder världen över produkter och tjänster för luftfart, styrtekniker för byggnader, hem och industri, bilprodukter, turboladdare samt specialmaterial. Honeywells huvudkontor ligger i Morris Township, i New Jersey, USA, och företagets aktier handlas på börserna i New York, London och Chicago. Om du vill ha mer nyheter och information om Honeywell kan du gå in på www.honeywellnow.com.

Detta meddelande innehåller vissa uttalanden som kan betraktas som "uttalanden om framtiden" i den betydelse som avses i Section 21E i Securities Exchange Act of 1934. Alla uttalanden, utom uttalanden om fakta i det förflutna, som avser aktiviteter, händelser eller utveckling som vi eller vår ledning avser, förväntar, föreställer sig, tror eller förutser ska eller kan hända i framtiden, är uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden baserar sig på vissa antaganden och utvärderingar av vår ledning mot bakgrund av deras erfarenhet och uppfattning om tidigare trender, nuvarande ekonomiska och industriella villkor, förväntad framtida utveckling och andra faktorer som de uppfattar som tillämpliga. De uttalanden om framtiden som ingår i detta meddelande är även föremål för ett antal materiella risker och osäkerheter, inklusive men ej begränsat till ekonomiska, konkurrensmässiga, myndighets- och tekniska faktorer som kan påverka vår verksamhet, våra marknader, produkter, tjänster och priser. Sådana uttalanden om framtiden utgör inga garantier för framtida prestationer, och faktiska resultat, utveckling och affärsbeslut kan komma att skilja sig från de som förutsetts i sådana uttalanden om framtiden.