Stockholms stad

VAR TREDJE BARNS FAMILJ – SÅ GOTT SOM OSYNLIG INOM FÖRSKOLAN

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 14:49 CEST

2006-03-31 Stadsledningskontoret, Ann-Katrin Bergström, Telefon: 070-47 29 317, epost ann-katrin.bergstrom@stadshuset.stockholm.se

En ny studie visar att förskolan till stor del saknar ett medvetet förhållningssätt till andra familjetyper än den traditionella kärnfamiljen.

Andra familjer än kärnfamiljen förmodas sällan göras gällande i förskolans pedagogiska verksamhet enligt en färsk undersökning genomförd av Södertörns Högskola i samarbete med Stockholms stad. Detta trots att var tredje barn växer upp i andra familjekonstellationer, enligt SCB. Familjen är ett återkommande tema för att spegla, bekräfta, skapa sammanhang och kontinuitet. Förskoleplanen hävdar alla barns lika värde, vilket enligt studien blir en paradox då förskolan främst förhåller sig till normen och har svårt att hantera olikheter - i så väl strukturerad lek som i samtal med barn. En sådan olikhet är t.ex. homofamiljen. Endast en av tre antar att kollegor är oreserverat positiva till homo- och bisexualitet. De mest negativa attityderna till homofamiljer tror respondenterna finns utanför förskolan. Studien drar slutsatsen att värdegrunden i förskolans läroplan, i vissa stycken, kan tolkas godtyckligt och subjektivt och att vuxnas fördomar och okunskap kan få betydande konsekvenser för det enskilda barnet.

– Projektet Regnbågsbarn anordnar två genusdagar om jämställdhet och familj i vår. Gensvaret har varit enormt. Precis som i studien visar det att förskolan vill ha ökade kunskaper. På sikt kommer flera barns hemvist och verklighet att bekräftas även om det kommer att ta tid och kräva fortsatta insatser, säger Ann-Katrin Bergström, koordinator för Projekt Regnbågsbarn, Stockholms stad.

För ytterligare information kontakta Ann-Katrin Bergström, projektledare Välfärd och utbildningsavdelningen, Stadsledningskontoret tfn 070-47 29 317.