Villaägarnas Riksförbund

Var tredje bolånekund har fått smyghöjd ränta

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 10:13 CET

Var tredje bolånekund har fått en framförhandlad rabatt på bolånen borttagen. Av dessa uppger 8 av 10 att de inte fått någon information om att rabatten tagits bort. Det framgår av en ny undersökning från Villaägarna.

- Resultatet av vår undersökning bekräftar det vi tidigare framhållit, att bankerna försöker tjäna mer pengar på sin bolåneverksamhet än tidigare, sägerJoacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Enligt undersökningen är det vanligare bland Handelsbankens och Nordeas kunder att rabatten tas bort än bland andra banker. Av de kunder som blivit av med sin rabatt uppger 87 procent av Handelsbankens kunder att de inte fått någon information om detta. 

Undersökningen visar också att hela 53 procent av de tillfrågade som förlorat sin rabatt fått tillbaka den efter ny förhandling. Även i detta avseende ligger Handelsbanken högt liksom Nordea  med 62 respektive 63 procent.

- Att över hälften av kunderna får tillbaka sin rabatt efter förhandling visar tyvärr att bankerna tar en chans att så länge som möjligt tjäna extra pengar även på gamla kunder. Det är inte förtroendeingivande och vi kräver nu att regeringen uppdrar åt Finansinspektionen att se över de informationskrav som bankerna har till sina kunder, säger Joacim Olsson. 

Kort om undersökningen

 Undersökningen gjordes mellan den 10 och 13 februari och givit totalt 1280 svar. Svaren utföll enligt följande:

Har din bank tagit bort tidigare framförhandlad ränterabatt?  Ja (35,4%), Nej (62,4%)

De som svarat ”ja” på ovanstående fråga har fått ytterligare frågor som besvarats som följer:

Informerade banken dig om att din rabatt togs bort? Ja (17,5%), Nej (82,5%)

Har du ökat belåningsgraden på ditt bolån eller på annat sätt fått en förändrad situation som skulle kunna motivera banken att ta bort ränterabatten för att kompensera för ökad risk?

Ja (4,9%), Nej (95,1%)

Har du, efter att du upptäckt att en tidigare framförhandlad rabatt för ditt bolån tagits bort, nekats att få tillbaka rabatten trots att omständigheterna kring ditt bolån i övrigt är desamma som tidigare?

Ja (46,2%), Nej (53,8%)

Därutöver har frågor ställts om vilken bank kunden ifråga har.

Stöd Villaägarnas arbete för lägre bolåneräntor!

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.