LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Var tredje bonde utvecklar företaget om regelkrånglet minskar

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:51 CET

Minskat regelkrångel sätter fart på tillväxten. En färsk undersökning som LRF
presenterar idag visar att mer än var tredje bonde, eller över 16 000 företag,
kommer att utveckla verksamheten om regelkrånglet minskar.

Idag går tidsfristen ut för myndigheterna att för sina departement redovisa hur
de vill minska regelkrånglet. Utifrån detta underlag vill regeringen minska
krånglet med 25 procent. Men enligt LRFs beräkningar finns det utrymme att
minska den administrativa regelbördan med 40 procent eller mer.

Undersökningen, som baseras på intervjuer med 475 bönder med mer än 10 hektar
mark, visar att mer än var tredje bonde, 36 procent, kommer att utveckla sitt
företag om de behöver ägna mindre tid åt tillsyn, blanketter och annan
företagaradministration. Totalt handlar det om mer än 16 000 svenska företag som
skulle utveckla sina verksamheter.

Företagarna inom de gröna näringarna har omkring 400 olika regelverk och över
800 informationskrav att rätta sig efter. Undersökningen visar att mer än
varannan bonde, 57 procent, upplever att många av lagarna och reglerna är så
otydliga eller motsägelsefulla att de är svåra att följa och leva upp till.

- Att regelkrånglet håller många företagare tillbaka har vi vetat länge. Men det
här är första gången vi i siffror får veta i vilken omfattning regelkrånglet
hämmar tillväxten, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Undersökningen som nu presenteras visar även att

· 86 procent av bönderna tycker att politikerna och samhället borde göra mer för
att uppmuntra eget företagande.

· 71 procent av bönderna tycker att det är svårt och tidskrävande att hålla sig
uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller för deras verksamhet. 40 procent
uppger att de ofta oroar sig för om de gjort allt rätt enligt gällande lagar och
regler.

· 66 procent anser att många av reglerna är anpassade för storföretag och att de
därmed blir extra betungande för dem som småföretagare.

· Mer än varannan bonde, 57 procent, anser att förutsättningarna för deras
verksamhet ofta ändras på grund av politiska beslut.

För företagarna inom de gröna näringarna kostar regeladministration omkring 4
miljarder kronor varje år. För det enskilda lantbruksföretaget kan det handla om
kostnader på flera hundratusen kronor eller mer.

- Sveriges bönder har framtidstro och många vill utveckla sina företag. Med rätt
förutsättningar kan de gröna näringarna skapa 35 000 nya jobb fram till 2010.
Undersökningen visar tydligt att ett viktigt steg för ökad tillväxt är att
regelkrånglet minskas, säger Lars-Göran Pettersson.

Studien utfördes av Landja Marknadsanalys AB i november-december 2006 på uppdrag
av LRF. Undersökningen finns att ladda ner från LRFs hemsida.

Med detta pressmeddelande bifogas

· Undersökningen samt teknisk beskrivning av undersökningen
· Exempel på krångel - och LRFs förslag på hur krånglet kan åtgärdas
· Regelverkskarta som ger exempel på i vilken omfattning regelverken reglerar
olika produktionsgrenar

Samtliga bilagor finns även att ladda ner från LRFs hemsida, www.lrf.se. Där
finns också en fördjupad information om regelkrånglet, bland annat förslag på
åtgärder som bidrar till minskat krångel och ökad tillväxt i de gröna
näringarna.

Vill du veta vad minskat regelkrångel skulle innebära för tillväxten på regional
nivå? Eller vill du intervjua en bonde i närheten? Ring något av LRFs 19
regionala kontor så får du den hjälp du behöver.För mer information, kontakta
Johan Taubert, pressekreterare, LRF, 070-543 25 89Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en växande intresse- och
näringslivsorganisation för alla som har sin bas i jord, skog, trädgård och
landsbygdens miljö. Många lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och
Lantmännen, är också medlemmar i LRF.

LRFs medlemsantal har ökat tio år i rad och var vid årsskiftet 165 838.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges
gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och
attraktionskraft.