Humana

Var tredje kommun har inte utvärderat tillgänglighetsarbete

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 08:11 CEST

En av tre kommuner har inte utvärderat arbetet med att förbättra tillgängligheten under de senaste åren. Samtidigt ställer hälften inte krav på tillgänglighet när de ger anslag till kulturverksamhet. Det visar Humanas Tillgänglighetsbarometer 2013, som genomförts för fjärde året i rad och där två av tre kommuner i landet granskats. Undersökningen pekar på att arbetet med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har avstannat i kommunerna. 

- För de kommuner som inte utvärderar arbetet med tillgänglighet blir det svårt att få reda på om mål uppnåtts eller om insatser genomförts. Landets kommuner har ett viktigt ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och de måste bli bättre på att följa upp arbetet så att alla får rätt till ett bra liv, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana. 

Tillgänglighetsbarometern bygger på en enkät där 188 kommuners arbete med tillgänglighet undersökts. Resultaten visar att det finns många brister, och att få framsteg har gjorts. Kommunerna har svarat på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i styrande dokument, men också om hur tillgängligheten ser ut på exempelvis idrottsanläggningar och uteserveringar. Osby är den kommun som för andra året i rad får högst betyg, och bland de tio främsta finns större kommuner som Gävle och Umeå.

Bland de granskade kommunerna uppger en av tre att de inte har utvärderat tillgänglighetsarbetet alls under de senaste tre åren. Hälften har utvärderat vissa delar av arbetet, och endast 16 procent har utvärderat alla delar av arbetet. Endast var tionde kommun ställer alltid krav på att kultur som finansieras av kommunen ska vara tillgänglig, något som riskerar att medföra att många av sommarens evenemang inte blir tillgängliga för alla. Sammantaget visar undersökningen både att det finns brister när det gäller det systematiska arbetet, men också när det handlar om enkla insatser.

- Många kommuner arbetar aktivt med tillgänglighet, men fler kommuner måste arbeta mer systematiskt. I många fall spelar också enkla insatser stor roll, som att ställa krav på att offentligt finanseriad kultur ska vara tillgänglig för alla. Samarbete med lokala intresseorganisationer är också en viktig pusselbit för att göra att alla kan delta i samhället på lika villkor, säger Jonatan Arenius.

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från Hjärnkraft. Här kan du läsa hela rapporten: www.humana.se/tillganglighet  

För mer information kontakta Humana:     

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se


Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 9 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv