Folksam

Var tredje svensk har haft otur under utlandssemestern

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:17 CEST

En ny Sifoundersökning* från Folksam visar att var tredje svensk någon gång råkat illa ut under en utlandssemester. Vanligast är att man blivit sjuk, 17 procent, följt av att man blivit utsatt för stöld eller inbrott, nio procent. Undersökningen visar också att kunskapen om vad det kostar att söka sjukvård i ett annat EU-land är låg.

Sifo har på uppdrag av Folksam undersökt svenskarnas attityder kring utlandsresor och kunskaper om försäkringsskydd vid utlandsvistelse. Resultatet visar att 49 procent av svenskarna inte tänker åka utomlands i sommar och att 33 procent någon gång har råkat illa ut under en utlandssemester.

- Undersökningen bekräftar det vi på Folksam ser i våra skaderapporter och visar på vikten av att vara rätt försäkrad när man reser utomlands. Mitt tips till alla utlandsresenärer är att före resan se över sitt skydd och ta med nödvändiga telefonnummer, till exempel till SOS International, säger Hélène Mood, chef för Folksam utlandsskadeavdelning.

Var tredje svensk känner till kostnaden för sjukvård i ett annat EU-land. Kunskapen är bäst i Stockholm, 39 procent, och sämst i Jönköpings län, 24 procent. Kunskapen är störst bland i åldersgruppen 65+ år, 38 procent och sämst i åldersgruppen 18-24 år, 25 procent. Viktigt att känna till vid resor inom EU är att Försäkringskassans kort E-111 garanterar sjukvård inom EU till samma kostnad som om man hade varit medborgare i landet man besöker.

70 procent av svenskarna tecknar sällan eller aldrig en extra reseförsäkring utöver hemförsäkringen när de reser utomlands. Tio procent uppger att de alltid tecknar en extra reseförsäkring vid utlandsresor.

- Hemförsäkringen erbjuder ett bra skydd vid utlandsresor. Dessutom kan man teckna tilläggsförsäkring som innehåller avbeställningsskydd och kan ge ersättningsresa om du ligger sjuk mer än halva tiden på resan. Det är en bra investering om olyckan är framme, avslutar Hélène Mood.

Sammanfattning av undersökningen:

· 49 procent av svenskarna kommer inte att åka utomlands i sommar. 12 procent kommer att resa inom Norden och 26 procent kommer att resa i Europa.

· På frågan om vad man är mest rädd för att råka ut för på utlandssemestern svarar 22 procent "rån eller överfall", följt av 20 procent som svarar "olycka".

· Män är mest rädda för att råka ut för "rån eller överfall", 23 procent, medan kvinnor är mest rädda för "olyckor", 21 procent.

· Kvinnor är betydligt mer rädda än män för naturkatastrofer, 11 respektive 4 procent.

· Yngre semesterfirare i åldersgruppen 18-24 år är mest rädda för att bli utsatta för "rån eller överfall", 30 procent, medan äldre semesterfirare i åldersgruppen 65+ år är mest rädda för att bli sjuka, 25 procent.

· 17 procent av svenskarna har någon gång blivit sjuka på utlandssemestern.

· Nio procent av svenskarna har någon gång råkat ut för "stöld eller inbrott".

· Sju procent av svenskarna har någon gång råkat ut för ficktjuvar. Bland äldre svenskar, 65+ år, uppger 13 procent att de råkat ut för ficktjuvar. I ålderskategorin 25-29 år svarade tre procent att de utsatts för ficktjuvar.

· Personer från Stockholms län har i högst utsträckning råkat illa ut under utlandssemestrar. Gävleborgare är de svenskar som mest sällan råkat ut för missöden.

· Västernorrlänningar är de friskaste semesterresenärerna, bara nio procent har blivit sjuka under en utlandssemester. Uppsalabor, skåningar och hallänningar har i högst utsträckning blivit sjuka, 20 procent.

· I Stockholms län svarar tio procent att de varit med om en olycka under en utlandssemester, i Kalmars län bara en procent. Totalt uppger fem procent att de råkat ut för en olycka, sju procent av männen och fyra procent av kvinnorna. Olyckor är den skadeorsak med störst könsbundna skillnader.

· Totalt har 33 procent av svenskarna någon gång råkat ut för stöld, inbrott, rån, sjukdom, bedrägeri, olycka eller naturkatastrof under en utlandssemester.

Se bilagor för länstopplistor samt resultattabeller.

*Undersökningen har genomförts under perioden 11-26 juni av Sifo Research International. 4200 svenskar mellan 18 - 65 år deltog i undersökningen. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ.

För ytterligare information:
Helene Mood, chef Folksam utlandsskador, 08-772 82 51, 0708-31 59 78
Andreas Jerat, tf. presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se