Statens folkhälsoinstitut

Varannan arbetsplats förebygger alkoholproblem

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 09:10 CET

Det är vanligare att större arbetsplatser har en alkoholpolicy och arbetar med att förebygga alkoholproblem bland de anställda än på mindre arbetsplatser. Däremot verkar det inte finnas några skillnader mellan olika branscher eller regioner. Det visar en nationell kartläggning.

– Resultaten visar också att det är vanligare med alkoholförebyggande arbete på arbetsplatser i offentlig regi och på arbetsplatser där man haft utbildning om alkoholförebyggande arbete, säger Pernilla Nordkvist, projektledare.

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälso­institut har bland annat haft i uppdrag att öka kompetensen i företagshälsovården vad gäller metoder för att tidigt upptäcka och åtgärda alkoholproblem. Modellen att anställda via företagshälsovården erbjuds ”alkoholscreening” och rådgivning i samband med en hälso- eller levnadsvaneundersökning kallas ”Riskbruksmodellen”.

Två av tre arbetsplatser uppgav i kartläggningen att de har en alkoholpolicy. Hälften uppgav att de arbetar alkohol- och drogförebyggande själva eller med företagshälsovård/annan aktör. Att var femte arbetsplats infört ”screening” och kort rådgivning om alkohol och att var tredje känner till ”Riskbruksmodellen” eller liknande modell kan tolkas som en viss framgång för spridning och genomförande.

– Nästan hälften, 48 procent, av arbetsplatserna menar dock att man har behov av mer kunskap om metoder för att tidigt upptäcka och förhindra både alkohol- och narkotikaproblem, säger Pernilla Nordkvist.

Arbetsplatser med 50 eller fler anställda hade i större utsträckning en alkoholpolicy, arbetade alkoholförebyggande och kände i större utsträckning till förebyggande modeller jämfört med arbetsplatser med få anställda (10–19 anställda). Även narkotikaförebyggande arbete var vanligare på de större arbetsplatserna.

En förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion kan leda till ökad risk för ohälsa bland anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador samt ökad frånvaro. Tillsammans kan riskerna leda till ökade kostnader för samhälle, arbetsgivare och den enskilde.

Resultaten bygger på en webbaserad enkätundersökning riktad till 929 slumpmässigt utvalda arbetsplatser i hela landet.

För mer information:
Hela rapporten ”Alkohol- och drogförebyggande insatser i arbetslivet – en inventering på svenska arbetsplatser” finns tillgänglig på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Pernilla Nordkvist, projektledare, 08-566 135 25, e-post: pernilla.nordkvist@fhi.se
Ewa Jonsson, enhetschef, 063-19 96 25, e-post: ewa.jonsson@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se