Framfot AB

Varannan chef ser en utmaning i att få personalen att ta eget ansvar.

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:23 CET

Ett av Sveriges främsta utbildningsföretag, Framfot företagsutbildning i Stockholm, satsar 2011 på att hjälpa chefer att hantera sina utmaningar med att få sin personal att ta eget ansvar. Framfot har nämligen gjort en djupintervju med 276 svenska chefer och den visar att 55 % av cheferna helt fritt uttrycker att det är svårt att få personalen att ta eget ansvar.

- Det ställs höga förväntningar på dagens svenska chefer inte minst gällande svårigheter som att hantera individualister, få tiden att räcka till eller tvivlet att inte vara bestämd nog säger Erik Sjögren ,VD på Framfot företagsutbildningar, därför tar vi på Framfot ett krafttag för att bidra med utveckling och innovation i chefskapet.

Dagens svenska chefer har en komplex funktion att fylla och de förväntas vara som trollkonstnärer i det dagliga arbetet. Förutom deras förmåga att implementera vision, värdeord och nå mål tillsammans med sina medarbetare så innehåller chefskapet flera roller, det vill säga chefrollen, ledarrollen och coachrollen. Chefens självbild och självinsikt kan vara avgörande för hur ledarskapet skall uppfattas, av dem själva och inte minst av omgivningen. Det behöver tydliggöras vilka förväntningar som ställs från medarbetarnas håll, ledning och inte minst vilka förväntningar de har på sig själva.

- Många av våra cheferna uttrycker att de inte räcker till trots att de är hårt arbetande chefer. De ser en utmaning i att få sin personal att ta eget ansvar, hitta motivation och hålla engagemanget uppe säger Erik Sjögren. Vi på Framfot har utvecklat metoder och processer som stödjer och hjälper chefen i sitt ledarskap, för att de ska känna sig starka och trygga när de i vardagen utövar sitt ledarskap på företagen.

Chefer som plågas av att inte räcka till eller att genomskådas som en bluff är heller inte något nytt, fenomenet myntades redan på 1970 talet av två amerikanska psykologer och benämns på engelska, ”Imposter syndrom”. Det kan vara en påtvingad känsla av att inte duga, inte räcka till som tär på chefens självkänsla, många chefer går med en känsla av att deras prestationer bara är en slump.

- Vi på Framfot har chefer från alla typer av branscher, i alla åldrar och av båda könen. Vi kan se en ökad efterfrågan på utbildningar inom ledarskap, kommunikation och annat som rör chefskapet, säger Daniel Sundin, säljansvarig på Framfot. De behov våra kunder uttrycker möter vi genom att erbjuda både anpassade och öppna utbildningar på flera nivåer. Chefer ska kunna leda andra, kunna fatta beslut det kräver insikt, erfarenheter och ansvarsförmåga.

Med Framfot nya satsning får fler svenska chefer chansen att stärka sitt chefskap. För 1 ½ år sedan var trenden helt andra utmaningarna– då handlade fokus om att skapa förståelse för förändringar, hantera krisen och att lyckas skapa motivation trots tuffa tider. Krisen är nästan helt orepresenterad idag. Snarare visar Framfots djupintervjuer att det är större utmaningar idag kring hur chefen ska hantera en rejäl överbelastning.