ManpowerGroup

Varannan jobbar övertid utan ersättning

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 17:11 CET

Varannan jobbar övertid utan ersättning                  

Hälften av svenskarna jobbar över utan att få betalt och i snitt handlar det om 13 timmar per månad. Mest obetald övertid jobbar 60-talistgenerationens chefer och egenföretagare. 58 procent av svenskarna hävdar att arbetsgivaren förväntar sig att medarbetarna ställer upp utanför ordinarie arbetstid när det behövs. Samtidigt har det nya, gränslösa arbetslivet medfört ökad frihet för många och genomsnittssvensken lägger minst en kvart om dagen på privata göromål under arbetstid. Detta fram går av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där drygt 8 000 personer i Manpower-panelen svarat på frågor om arbete och karriär.


Resultaten visar att det är personer i åldersspannet 40-50 år är de som jobbar flest obetalda timmar, sannolikt beroende på att fler i denna grupp har chefspositioner jämfört med de yngre. Samtidigt har det flexibla arbetsliv som många har i Sverige idag gjort att det fungerar att arbeta i stort sett var som helst – hälften har t ex tillgång till mail i mobilen – och utföra privata sysslor på arbetstid. I snitt lägger svenskarna en kvart om dagen på privata göromål på jobbet, vilket motsvarar fem timmar per månad, att jämföra med de sex timmar som läggs på övertid utan ersättning.

– Den gränslösa arbetsplatsen kräver ett helt nytt synsätt när det gäller arbetstiden. Det handlar nu om ett givande och tagande ur såväl arbetsgivarens som arbetstagarens perspektiv. Det gäller för oss som arbetsgivare att skapa eller erbjuda balans mellan privat- och arbetslivet, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

Merparten av alla dem som någon gång jobbar övertid, betald såväl som obetald, tycker det är rimligt att ”ställa upp” och jobba över när det krävs men i vissa yrkesgrupper är många kritiska. Den bransch där irritationen är störst är inom hälso- och sjukvårdssektorn där 31 procent uppger att deras arbetsplats har orimliga krav på att medarbetarna ska jobba utanför ordinarie arbetstid. Andra branscher med ett utbrett missnöje kring detta är marknad/reklam/pr och försäljning.

När det gäller privata sysslor på arbetstid är det främst familjerelaterade sysslor som utförs men samtidigt uppger var fjärde att det oftast handlar om egna nöjen av olika slag. Mest tid på privata angelägenheter lägger 80-talisterna, där 37 procent bland dem som har skrivbordsjobb ägnar mer än en kvart om dagen åt privata ärenden på arbetstid. Minst tid lägger 50-talister och äldre. 

 

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43.

hma@manpower.se

www.manpower.se/pressrum kan följande laddas ner:

  • Rapport
  • Bild VD Peter Lundahl

 

 

 

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 20 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst.

 

Fakta om ManpowerGroup                                                                                                                                

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten i ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken; Experis, Manpower och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.