Länsförsäkringar

Varannan oroar sig för inbrott men få förebygger

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:42 CEST

Nära varannan svensk oroar sig för att få inbrott i sin bostad men enbart var femte har installerat inbrottslarm eller är med i grannsamverkan för att förebygga inbrotten. Samtidigt visar siffror att inbrotten ökar. Det framgår av en undersökning från Länsförsäkringar.

Under 2008 polisanmäldes cirka 18200 inbrott i Sverige, en ökning med knappt 10 procent jämfört med 2007[1] och en undersökning från Länsförsäkringar visar att nästan varannan svensk oroar sig för inbrott. Den äldre delen av befolkningen oroar sig i något större utsträckning än den yngre, 49 procent jämfört med 31 procent.

- Folks oro är till viss del befogad. Vi ser ju i statistiken att antalet inbrott ökat något de senaste åren. Ett inbrott är alltid tragiskt för den som drabbas. Framför allt känslomässigt men många gånger också ekonomiskt om man saknar rätt skydd, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne och fortsätter:

- Men det finns mycket man enkelt själv kan göra för att förebygga ett inbrott. Exempelvis kan det handla om att installera ett larm, medverka i grannsamverkan eller säkerställa att bostaden är utrustad med godkända lås och ordentliga säkerhetsdörrar.

Under de senaste åren har Länsförsäkringsgruppen årligen betalat ut runt 120 miljoner kronor för skador som uppkommit i samband med inbrott. Trots att undersökningen visar att oron är utbredd, är det bara knappt var femte svensk som vidtagit åtgärder i form av att exempelvis ha installerat inbrottslarm eller medverkar i grannsamverkan. Betydligt fler håller dock alltid ytterdörren låst, 74 procent.

Men siffrorna skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Bland skåningarna har nästan var tredje skåning installerat larm medan motsvarande siffra bland västerbottningarna ligger på 2 procent.

Tips och råd för att undvika inbrott:

  • Inbrottslarm fungerar avskräckande och larmdekaler på fönster och dörrar kan få tjuven på andra tankar. Men det är viktigt att larmet är kopplat till en effektiv åtgärd. Kontakta en certifierad anläggarfirma innan du bestämmer dig.
  • Ha för vana att alltid låsa dörrarna även när du är hemma.
  • Prata dig samman med dina grannar och grannföretag. Med engagerade grannar kan många brott förhindras. Gå gärna med i grannsamverkan, ett lokalt, socialt nätverk som organiseras av SSF, de boende, försäkringsbolagen, närpolisen och de lokala brottsförebyggande råden.
  • Godkända lås i dörrar försvårar tjuvens in- och utpassering och fönsterlås kan försvåra ytterligare. Sätt lås på altandörren, helst en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.
  • Se till att bostaden är försedd med säkerhetsdörr. Bakkantsäkring bör finnas på alla utåtgående dörrar för att förhindra uppbrytning.
  • Om du åker på semester ska det se ut som om du är hemma. Låt någon ta in posten, klippa gräset, hänga tvätt och tända lampor. Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen. Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset.
  • Märk och registrera stöldbegärliga värdeföremål. Märkta föremål är mindre attraktiva för tjuven eftersom de är svårare att avyttra.
  • Med SSF:s spärrtjänst kan du spärra borttappade kort och registrera värdeföremål som blir sökbara för polisen.
  • Förvara alla dyrbarheter i bankfack. Tjuven är i första hand ute efter kontanter och sådant som snabbt går att omsätta i pengar; smycken, datorer, kameror och vapen.
  • Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.

Om undersökningen:

Totalt har 10637 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Frank, skadechef Länsförsäkringar Skåne

Telefon: 0767-73 80 05

E-post: hans.frank@skane.lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar AB

Telefon: 08-588418 50

E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se