Aalund Nordic

Varannan svensk näringslivsjournalist använder sociala medier som källa

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:15 CEST

Resultat från PR Barometern Näringsliv 2010 visar att varannan svensk näringslivsjournalist använder sociala medier som källa.
Facebook och bloggar är de mest använda sociala medier.

Inför varje upplaga av PR-Barometrar så tilläggs en fråga kring trender och liknande.

I 2010 års upplaga av PR-Barometern Näringsliv var trendfrågan kring användandet och medvetenheten av sociala medier som källa för publiceringen av artiklar. Följande fråga ställdes till alla intervjuade journalister:

Har du använt dig av sociala medier som källa till artiklar som du publicerat?

Hälften av de tillfrågade näringslivsjournalisterna i Sverige har använt sig av sociala medier som källa till artiklar och nyheter. Sett till övriga nordiska länder ser vi att norska journalister använder sig mest av sociala medier medans journalister i Danmark och Finland använder sociala medier minst.

Undersökningen visar också att journalister som använder sig av sociala medier har en generellt sett en mer negativ uppfattning av svenska företags image.

Vilka sociala medier används mest bland de svenska journalisterna?

Facebook och bloggar är de sociala medier som i majoritet används mest av svenska journalister som källor till publicerade artiklar/nyheter/cases.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Markus Sjöholm på +46 735 32 58 95 eller på ms@aalund.com.