Grafiska Företagen

Varannan svensk väljer produkt efter förpackningens miljövänlighet

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:00 CEST

Svenskarna väljer miljövänliga produkter framför andra. Och nästan varannan svensk säger sig ha avstått från att köpa en viss produkt bara för att förpackningen inte har varit tillräckligt miljövänlig. Två av tre tycker att kartong är miljövänligast. Det visar en undersökning gjord av Grafiska Företagens Förbund i samarbete med Power of Print.

I den undersökning som Power of Print låtit göra om svenska folkets attityd till förpackningar framkom att svenskarna vill ha återvinningsbara förpackningar med liten miljöpåverkan. Två av tre anser att kartong är den typ av förpackning som är mest miljövänlig.

Drygt hälften, 55 procent, av svenskarna säger att de ofta väljer miljövänliga produkter framför andra och nästan hälften, 48 procent, har till och med gått så långt att de avstått att köpa en produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt miljövänlig. Framför allt är det kvinnor och äldre som väljer miljövänliga produkter.

- Fler kvinnor, 60 procent, än män, 40 procent, säger att de oftare gör miljövänliga produktval. Och i åldersgruppen över 56 år är det hela 62 procent som oftare väljer produkter som uppfattas som mer miljövänliga. Här ligger de yngre efter, säger Maria Wikström på Power of Print.

Ur miljösynpunkt har pappersförpackningen en väldigt bra situation. Inte bara är den återvinningsbar, men framför allt kommer den från en förnybar källa, skogen, vilket särskiljer det från andra förpackningsmaterial som glas, plast och metall.

Hela 83 procent av svenskarna instämmer i att fler borde använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar för miljöns skull. De äldsta (56+) är de som i störst utsträckning håller med om att fler borde använda pappersförpackningar – där är siffran 91 procent.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Grafiska Företagens Förbund www.grafiska.se och Power of Print, www.powerofprint.se. Den baseras på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av 1042 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. Datainsamlingen gjordes i form av en digital enkät. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket vad avser kön, ålder och regional spridning.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se