Mag- och tarmförbundet

Varannan timme får en svensk tarmcancer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 19:02 CEST

Varannan timme får en svensk tarmcancer – men bland allmänheten

vet bara var femte att det är en av de vanligaste cancersjukdomarna

Men Tarmcancerrapporten 2010, där TNS/Sifo tillfrågat 1 000 svenskar, visar att enbart 17 procent tror att tarmcancer tillhör de tre vanligaste cancersjukdomarna.

Lika få, cirka var femte, känner till att tarmcancer är en cancerform med hög dödlighet (näst högst efter lungcancer).

 

– Det finns ett enormt behov av kunskap och det krävs en massiv informationssatsning. Även om vi inom vår intresseorganisation försöker sprida information, så är vi ett förbund med begränsade resurser både vad gäller tid och pengar. Cancerfonden borde prioritera tarmcancer högre och rikta ett större fokus på denna den näst vanligaste cancerformen, säger Wictoria Hånell, kanslichef på Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka, RMT, som valt tarmcancer som tema på nationella Tarmdagen den 17 oktober.

 

Tidigt upptäckt cancer kan opereras

När tarmcancer upptäcks tidigt går tumören i 80 procent av fallen att operera bort. Men eftersom symptomen är okända för de allra flesta, så kommer många patienter till vården i ett sent stadium av sjukdomen. Fem år efter insjuknande lever cirka 50 procent av patienterna.

 

– Det skulle inte behöva se ut som det göra idag om fler kände till symptomen och om vi började prata mer öppet om förändringar i avföringen. Vi läkare måste generellt bli mer frispråkiga och faktiskt fråga patienten om toalettvanor. Många upplever det som genant att själva ta upp avföringsproblem med sin doktor, säger Mef Nilbert, cancerforskare och professor i onkologi vid Lunds Universitet och verksam vid Skånes Universitetssjukhus.

 

Olof Andersson, 50 år, från Höör i Skåne fick tarmcancer för två år sedan.

 

– Det var helt oväntat, jag hade aldrig reflekterat över tarmcancer eller att jag som så ung och mån om att hålla mig i form och sköta kroppen kunde drabbas, säger han. Många av de patienter som jag mött och som har samma cancerform som jag, vittnar om ett ointresse och nonchalans i de första kontakterna med vården. Här behövs en attitydförändring så att vården tidigt går till botten med orsaken till förändrade toalettvanor eller blod i avföringen så att en eventuell tarmcancer kan upptäckas tidigt, säger Olof Andersson som i dag är fri från sin cancer men fortfarande går på kontroller.

 

Fakta – symptom vid tarmcancer:

Blod eller slem i avföringen.

Blodbrist, lågt Hb-värde vid ett blodprov.

Förändrade avföringsvanor, diarré eller förstoppning. Kan vara individuellt hur det ser ut.

Buksmärtor.

Viktnedgång.

Hela TNS/Siforapporten kan läsas och laddas ner på: http://www.magotarm.se

Frågor

Wictoria Hånell, kanslichef RMT.  070- 642 42 11

Karin Jonsson, förbundsordförande RMT. 073-640 27 25

Olof Andersson, RMT-medlem. 0709-25 54 53

Mef Nilbert, professor och cancerforskare, Skånes Universitetssjukhus. 0708-27 18 02

 

Fakta om Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka, RMT
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är en organisation för människor med sjukdomar, skador och funktionsstörningar i mag-tarmkanalen. Förbundet har cirka 6 000 medlemmar. Bland RMT:s medlemmar finns ett 20-tal olika diagnoser representerade. Det övergripande målet med RMT:s verksamhet är att återskapa livskvalitet för personer med mag- och tarmsjukdomar.. www.magotarm.se