Infracontrol AB

Varberg surfar in i framtiden

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:08 CEST

Nu surfar Varbergs kommun in i framtiden med hjälp av molntjänsten Infracontrol Online. Med enklare hantering av felanmälningar ska man skapa en bättre dialog med invånarna och på det sättet kunna ge snabbare och bättre service. Man ska även använda tjänsten för övervakning av tekniska system så att man kan upptäcka eventuella störningar i tid. En av de stora fördelarna man ser med tjänsten är att den används av så många och att den uppdateras kontinuerligt efter användarnas behov.

Stefan Jacobson är Gatuingenjör på Hamn- och Gatuförvaltningen i Varbergs kommun och ansvarar för införandet av Infracontrol Online. Han berättar varför man valt just denna tjänst:

- Den passar vår verksamhet väldigt bra. Tjänsten är redan väl utvecklad med avseende på de funktioner som vi behöver, men den uppdateras ju även kontinuerligt och det gör att vi inte riskerar att växa ur den. En annan sak som varit viktig för oss är att alla funktioner i tjänsten är väldigt användarvänliga, både för invånarna och för de som använder tjänsten i vår verksamhet.

Snabbare och bättre service till invånarna

Varbergs kommun kommer först och främst att använda sig av Infracontrol Online för hantering av felanmälningar, som bl.a. kommer in via telefon, e-post, formulär på hemsidan eller en speciell app. Man vill få bättre överblick och kontroll över alla aktuella ärenden och bättre möjligheter att följa upp och redovisa vad som händer i verksamheten. Men viktigast är förstås att ta hand om synpunkterna på ett bra sätt och se till att informationen hamnar där den ska.

- Vi vill skapa en säkrare, snabbare och enklare hantering av våra ärenden, säger Stefan Jacobson. Med hjälp av Infracontrol Online kommer vi se till att allt alltid tas om hand på rätt sätt samtidigt som vi får en bättre kommunikation med invånarna. Syftet är att kunna ge snabbare och bättre service.

De flesta kommuner vill skapa en konstruktiv dialog med invånarna, och fler och fler tar hjälp av Infracontrols molntjänst för att åstadkomma det, berättar Karin Ideland, som är Interaktionsdesigner:

- Det handlar ju inte bara om att ta emot och skicka vidare en synpunkt eller felanmälan. Det är minst lika viktigt att kommunens handläggare kan kommunicera på ett enkelt sätt med uppgiftslämnaren. Vår tjänst har ett mycket väl utvecklat stöd för det, där all kommunikation är kopplad till det aktuella ärendet.

Hon berättar att det t.ex. kan vara bra när kommunens handläggare behöver kompletterande information om en synpunkt eller om man vill informera en uppgiftslämnare om vad som sker under åtgärdandet.

Driftövervakning av tekniska anläggningar

Stefan Jacobsson berättar att man även planerar att använda Infracontrol Online för driftövervakning: - Som planerna är så kommer vi att ansluta all vår gatubelysning. Vi har därför satt igång ett pilotprojekt där vi kopplat in en belysningscentral.

Ett annat pilotprojekt han nämner är driftövervakning av bommar över kommunens industrispår, där det är viktigt att snabbt upptäcka eventuella driftstörningar.

Snabbt igång i verksamheten

En sak som uppskattas både av Varberg och av många andra kommuner är att det går så snabbt att få in tjänsten som ett fungerande verktyg i verksamheten.

- Infracontrol Online är en väletablerad tjänst som är anpassad just för kommunens förvaltningar, säger Karin Ideland. Det gör att det går snabbt att komma igång och få ut nyttan av tjänsten.

Hon säger att den normala tiden för ett införande är 1-2 månader, beroende på antal och storlek på de förvaltningar som är aktuella.

Totalt övervakas drygt 100 000 larmpunkter med Infracontrol Online idag.

 

Foto:

Arild Kristiansen, som driver Surfskolan i Varberg, kitesurfar på vågorna i Apelviken

Fotograf: Paul Gunnarsson

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.