ABAKO arkitektkontor AB

Varbergs fästning

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 13:22 CEST

För Statens fastighetsverk har ABAKO som ett av tre inbjudna arkitektkontor utfört tävlingsförslag till förändrad lokaldisposition och förbättrad tillgänglighet på Varbergs fästning.

Som en av landets mest välbevarade anläggningar i sitt slag tillhör den ett av dess främsta monument med stort symbolvärde. Den utgör ett dominerande inslag i Varbergs stadsbild, dess siluett mot västerhavet har blivit ett signum för staden och som turistmål har stor betydelse för staden.

Uppgiften omfattade en översyn av samtliga verksamheter inom fästningens kärna - slottsbyggnaden - länsmuseum med utställning, administration, och ateljéer samt därutöver, folkrörelsearkivcafé, restaurang, festvåningar, konferenslokaler och vigselrum.

ABAKOS:s målsättning var att påverka den yttre gestaltningen så lite som möjligt. Den i många avseenden redan sönderbyggda inre miljön bedömdes tåla större ingrepp och föreslogs genomgå ganska omfattande förändringar - detta för att för att komma tillrätta med verksamheternas planering och tillgänglighet – men också för att på ett bättre och tydligare sätt återspegla såväl exteriör som historisk utveckling.