Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm Wången

Vardagen på Ridskolan Strömsholm fortsatt miljöcertifierad

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 10:19 CEST

Sedan 2002 har Ridskolan Strömsholm varit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vart tredje år genomförs omcertifiering och i år var det dags igen.Miljöansvaret är en naturlig del av vardagen för såväl ledning, medarbetare, studenter och elever på RS, vilket också framkommer i revisionsledarens rapport. RS är nu stolta att vara miljöcertifierade i ytterligare tre år då nästa revision välkomnas.

Den externa miljörevisionen hålls av Intertek och på RS var revisionsledaren, Sven Josefsson, på plats på Strömsholm under två dagar för intervjuer med personal, elever, studenter och ledning. Besök i stallar, lektionssalar och ridhus genomfördes både planerade och spontanta träffar med ledning, medarbetare, elever och studenter. Utifrån genomgång av RS miljödokument och material, tillsammans med sammanställning av intervjuer och enkäter med berörda kunde Sven Josefssons rapport sammanställas och redovisas.

I revisionsledaren, Sven Josefssons, rapport finns att läsa att Målen uppfyller väl intentionen I miljöpolicyn, och säkerställer, tillsammans med övrigt förbättringsarbete en ständig förbättring under treårsperioden.”. RS Miljöpolicy finns för utomstående att se i sin helhet på RS hemsida och är en självklar del vid introduktion av både nyanställda och vid RS elever/studenters terminstart. Den förklarar bland annat att Miljö- och kretsloppsarbetet ingår som en naturlig del i RS verksamhet kring hästen, utbildning, möten och evenemang. Detta visar sig som att RS strävar efter lokalproducerat foder och mat, källsortering anpassad till verksamheten samt att på ett mer klimatssmart sätt utnyttja gödseln.”

Miljöarbetet på Ridskolan Strömsholm är tydligt affärsmässigt, och ansvaret att värna om miljön i samband med hästhållning och RS verksamhet är givet.
– Det samlade resultatet för RS är mycket bra, och revisonen i sig, är en bra uppföljning och genomgång för oss själva, ledare och medarbetare, säger Jan Andersson, vd vid Ridskolan Strömsholm.  

– Miljöarbetet är roligt och viktigt i all vår verksamhet. Att driva en anläggning med 6 ridhus, 180 helårsstudenter, 46 anställda, 260 hästar och 10 000-tals besökare varje år kräver struktur och uppföljningen är viktig. Uppföljning och mätbar målsättning av implementeringen är något vi kan bli ännu bättre på, Linda Kjellberg, miljösamordnare på Ridskolan Strömsholm.

– Jag är verkligen stolt över vårt arbete och för framtiden är jag mycket nöjd med är att vi får ett så högt betyg av revisorn på att medarbetare och elever/studenter så väl känner till och kan beskriva vårt miljöarbete i praktiken. På RS utvecklas framtidens ridsport, och också på ett miljömedvetet plan, fortsätter Jan Andersson, vd vid Ridskolan Strömsholm.
redovisas.

Utvecklingen av miljöarbetet fortsätter på Ridskolan Strömsholm och likaså satsningarna på området. Projektet RS 10km med vision att RS är ledande avseende miljömässig hantering av gödsel och försörjning av foder och strö genom samverkan med lokala entreprenörer och myndigheter. Mer om projektet RS 10km finns att läsa, här.


Fotnot :fr.v. Linda Kjellberg, miljösamordnare Ridskolan Strömsholm, Cajsa Brolin, elev vid Ridsportgymnasiet Strömsholm och Jan Andersson, vd Ridskolan Strömsholm

För mer information, kontakta:

Jan Andersson, vd Ridskolan Strömsholm
jan.andersson@stromsholm.com eller 070-247 26 77.

Linda Kjellberg, miljösamordnare Ridskolan Strömsholm
linda.kjellberg@stromsholm.com,


Text och foto: Malin Gustafsson, kommunikatör Ridskolan Strömsholm, 070-855 99 08.


Riksanläggningen Strömsholm är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning och har en långvarig tradition inom svensk ridsport för utbildning av människor och hästar. Här ges utbildningar för ridlärare, hovslagare, brukskuskar och hästskötare samt sportutveckling för elitsatsande ryttare. På anläggningen finns olika skolformergenom universitet SLUs hippologprogram, Hästsportens Folkhögskola, yrkeshögskola och gymnasium. Spetskompetens inom hoppning och dressyr är viktiga, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap samt FoU. Alla Riksanläggningarna (Strömsholm, Flyinge och Wången) har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens framtida utveckling. Ridskolan Strömsholm har i dag 46 medarbetare och äger 115 hästar av de 260 som står på anläggningen. Kärnverksamheten är Utbildning & Sport. Ridskolan Strömsholm ägs till 91 % av Föreningen Ridskolan Strömsholm, vars två medlemmar är ATG och SvRF. Resterande 9% ägs av Hästnäringens Nationella Stiftelse.