Varenne

VARENNE INVESTERAR I BEMANNINGSFÖRETAGET PEMA ARBETSKRAFT

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 07:30 CET

Varenne har i en riktad nyemission investerat i det svenska bemanningsföretaget PEMA Arbetskraft och erhållit en ägarandel om 25 procent. Kapitaltillskottet ska användas för att säkerställa bolagets expansionsplaner.

PEMA Arbetskraft bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet inom framförallt verkstad, lager, bygg och kontor. Därutöver erbjuder PEMA Arbetskraft tjänster inom omställning och jobbcoachning. PEMA Arbetskraft grundades 1997 av entreprenörerna Pär Eriksson och Magnus Andersson. PEMA-koncernen har vuxit kraftigt och har idag cirka 350 anställda med flertalet välkända kunder som BE Group, Schenker och Cloetta. Baserat på total omsättning är PEMA Arbetskraft det fjortonde största bemanningsföretaget i Sverige. För verksamhetsåret 2011 väntas omsättningen i koncernen uppgå till cirka 165 Mkr med en vinstmarginal på 6 procent. 

-För PEMA Arbetskraft är Varenne en idealisk partner, deras förståelse för vårt arbetssätt och vår affärsplan samt deras gedigna kunskap inom finans och strategi gör oss till ett starkt team. Vi ser fram emot en långsiktig relation och ett starkt samarbete, säger Pär Eriksson, VD, PEMA Arbetskraft.

Kapitaltillskottet genom nyemissionen ska användas för att säkerställa PEMA Arbetskrafts expansionsplaner till framförallt storstadsregionerna. 

-PEMA Arbetskraft är en betydande aktör inom bemanningsbranschen och passar väl in i Varennes långsiktiga investeringsstrategi. Vi ser fram emot att tillsammans med PEMA Arbetskraft utveckla och fullfölja företagets expansionsplaner, säger Josefine Grane, VD, Varenne.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josefine Grane, VD, Varenne AB  Tel: 08-555 096 00
E-mail: josefine@varenne.se

Pär Eriksson, VD, PEMA Arbetskraft  Tel: 011-13 00 68
E-mail: par.eriksson@pemaarbetskraft.se

 

Om PEMA Arbetskraft
PEMA Arbetskraft är en auktoriserad bemanningskoncern som grundades 1997 och har sitt säte i Norrköping. PEMA-koncernen har cirka 350 anställda och är en av Norrköpingsregionens tio största arbetsgivare. PEMA Arbetskraft har sedan länge ett tydligt fokus inom branscher som verkstad, industri, lager och bygg, men är sedan hösten 2010 ett fullsortimentsföretag i branschen med bemanning och rekryteringstjänster på såväl kollektiv- som tjänstemannaområdet. www.pemaarbetskraft.se 

Om Varenne
Varenne är ett investmentbolag som investerar i nordiska tillväxtbolag och fastigheter. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning till aktieägarna genom att investera i nordiska entreprenörsbolag och vara en aktiv ägare som skapar mervärde genom erfarenheter, kunskap och nätverk. www.varenne.se