ma-konsult osby

Varför är det så svårt att påverka lagret

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 20:00 CEST

Ofta hör man att lagervärdet är för stort och man måste göra något åt lagret.

 Lager kan bara påverkas genom att styra inflöde och utflöde.

Genom att ABC klassa artiklar så får man vetskap om vilka som har högt lagervärd och vilka som ger företaget bra inkomster. Viktigt att styra upp flödet av dessa. Men tänk på 1000st á 1 krona är lika mycket värda som 1st á 1000kr.

Hantera de olika klasserna med anskaffningskvantitet, säkerhetslager, mm. Fast först får man bestämma vilken servicegrad man vill hålla, eller som kunderna accepterar. De artiklar som ger störst inkomst till företaget måste gå att leverera på "kundens villkor", de som ger minst, men kostar en hel del att lagerhålla, på Era vilkor.

Det som också lätt kan styras är överproduktion. -vi brukar ju alltid göra xx av dessa, för ställtiden är lång. Gäller att reducera ställtiden, kanske med en SMED analys. Överproduktion är ett slöseri som dels fyller lagret med oönskade produkter, dels tar tid från andra produkter, som får vänta på att maskinen blir ledig.   Är det inköpta produkter får man ta en diskusion med leverantören, bättre att betala ett högre pris än att fylla lagret med betalda produkter som tar lång tid att sälja. 

Tyvärr är detta tankar man inte vill ha inom företaget och blundar för lagervärde och omsättningshastighet. När vi konsulter kommer in blir det en "överraskning" att det finns inkuranta produkter för mycket pengar som bara tar plats, men som finns med i företagets balansräkning och försämrar resultatet när man behöver skriva av. Man glömmer lätt att de ska inventeras, flyttas för att de är i vägen mm....kosta ändå pengar där de står.

ma-konsult osby  utför analyser och ger råd, hur ni kan förbättra er logistik, produktion och er lagerhantering. Flerårig erfarenhet att styra material och produktion.