ÖstgötaPiraterna

Varför är inte Sverige bäst på IT i skolan?

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 13:53 CEST

Vi vill alla att Sverige skall utvecklas till ett ledande kunskapssamhälle och det sker genom att skola våra barn till att förädla information och erhålla kunskap som är framtidens råvara. Stål och kol var motorn i industrisamhället, information är motorn i kunskapssamhället.

Kunskapsamhället ställer helt nya krav på hur vi ser på information och kunskap. Våra barn kanske skall lära sig informationsinsamling, informationsvärdering och informationsvisualisering för att bli konkurrenskraftiga i framtidens samhälle? I skoldebatten idag talas det om burkor, skolk och betyg. Behovet av att utveckla pedagogiken i riktning mot kunskapsamhället är helt bortglömt.


För det första: Gör internet och modern informationsinsamling till en integrerad del av skolverksamheten. Förnya lärarrollen och anpassa den till det nya kunskapsamhället, där läraren och skolans egna resurser inte längre är den enda källan för information. Lärarens roll är att dela ut verktygen för informationsinhämtning och lära eleven att tänka kritiskt, informationsvärdering helt enkelt.


För det andra: Datorn är idag ett verktyg lika viktigt som penna och papper när jag gick i skolan på sextiotalet. Det är självklart att varje elev ska ha en egen dator från första klass. Det ökande informationsflödet gör att kunskapen om presentation och visualisering har blivit kritisk. Så förutom att vara verktyget för informationsinhämtning så blir datorn allt viktigare presentationsverktyg. En dator till varje elev innebär också att vi når ut till och indirekt kan inlemma fler i familjen i kunskapssamhället.

För det tredje: Låt våra barns inlärning slippa begränsas av regler som hindrar spridningen av kunskap. Skolan skall uppmuntra både lärare och elever att ständigt utveckla, förbättra och sprida lärmaterialet. Läromedelsförfattare och skolans inköpare måste finna en annan prissättningsmetod än att sätta en prislapp på exemplaret. Kostnaden för skolan blir den samma men nyttan och effekten en helt annan. Det vi föreslår, att låta lärare och elever själva utveckla och förfina läromedlen, är inte oprövat, utan experimenteras redan med i skolor runt om i landet.

Vi vill att alla skolor ska följa med i den utvecklingen och att alla barn ska ges samma förutsättningar att utvecklas i takt med kunskapssamhället. Det är vårt ansvar som politiker att ta kunskapssamhället på allvar. Det bör vi göra genom att låta den moderna skolan bli en integrerad del av kunskapssamhället. Bara Piratpartiet står för en politik som är anpassad för kunskapssamhället,en modern och framåtblickande skolpolitik.


YAN RYBERG (PP) KOMMUNVALSKANDIDAT FÖR PIRATPARTIET I LINKÖPING.