Banverket

Varför avvecklar Banverket fastigheter?

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 16:15 CEST

Banverket har fått regeringens uppdrag att avveckla byggnader och mark som inte längre behövs för verksamheten. Avvecklingen ska ske både genom försäljning och rivning. Många känner sorg över att "fina gamla hus" med mycket historia försvinner. - Några av byggnaderna, t ex stationshus, har haft stor betydelse för byars identitet och har ibland fungerat som centralpunkter i samhällena, säger Christer Rheborg fastighetschef på Banverkets Västra banregion. Men tiderna förändras och vissa av de här byggnaderna har inte längre någon betydelse för vår järnvägsdrift.

Trafikuppläggen förändras över tiden. Idag stannar inte tågen vid så många stationer som tidigare. Personalen som jobbar längs spåren är också mer mobila och har nya modernare arbetsmetoder som minskar behoven av lunch- och fikautrymmen.

- Vi får ju en del frågor om försäljning av fastigheterna, men många av dessa byggnader ligger så nära järnvägen att de av buller- och vibrationsskäl inte är beboeliga, säger Christer Rheborg. När de byggdes, vilket ibland kan vara mer än hundra år sedan, var de ofta ämnade som bostäder för järnvägens egna anställda. På den tiden var de helt andra riktvärden som gällde på nivåer som vi inte accepterar idag.

Järnvägens behov
- Det kostar mycket att underhålla fastigheter, även om de kallställs menar Christer Rheborg. Många av de nu aktuella fastigheterna är mer eller mindre fallfärdiga och skulle ta mycket resurser från vår huvuduppgift, att driva tågtrafiken, om vi skulle underhålla dem istället för att avveckla dem. Det är därför som vi nu håller på att ta fram en plan för vilka byggnader och mark som vi inte anser behövs för driften av järnvägen.

Se bilagan, till höger, för vilka fastigheter som Västra banregionen avser att avveckla under 2006.