Stockholms Läns Landsting

Varför drabbas alltid de sämst ställda när socialister skär ned? (fp)

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 09:52 CEST

Återigen drabbas de sämst ställda av den socialistiska majoritetens nedskärnings-politik i landstinget. De funktionshindrade får ännu en gång stryka på foten. För bara någon månad sedan var det tekniska hjälpmedel som skars ned kraftigt. Och färdtjänstnämnden beslöt i juni att kraftigt minska funktionshindrades rätt att röra sig på fritiden. Nu föreslår man att sk rullstolstaxi ska kosta femtio procent av taxameterbeloppet, något som kommer att leda till att bara ett fåtal har råd att åka.

- Färdtjänsten har tidigare präglats av stor samsyn över blockgränserna. En samsyn som den nuvarande majoriteten i praktiken har övergett. Avgiftshöjningarna och den mycket hårda begränsningen av antalet fritidsresor som färdtjänstnämnden beslutat om är inte förenlig med en politik som påstår sig vara bra för funktionshindrade, säger Birgitta Rydberg, folkpartistiskt landstingsråd och Birgitta Bexelius, vice ordförande i färdtjänstnämnden (fp).
- Rullstolstaxi innebär att man, precis som i London och i många andra städer, inte är hänvisad till enbart färdtjänstbussar utan kan ta med sin rullstol i ”vanliga” bilar. Prishöjningen för de som sitter i rullstol riskerar att omöjliggöra fortsatta satsningar. Finns det ingen som har råd att åka kommer heller inte några åkare att anpassa sina fordon, konstaterar Rydberg.

- Istället för att göra huvudlösa nedskärningar på funktionshindrade föreslår folkpartiet att färdtjänstnämnden får pengar från SL. Det är rimligt att friska, vuxna är med och delar bördan, menar Bexelius. Vi säger helt nej till att chockhöja avgiften för rullstolstaxi och att minska antalet fritidsresor.

- I sin nedskärningsiver har majoriteten tidigare också höjt avgiften för sjukresor. Vi vet ännu inte om hur mycket detta påverkar färdtjänstens budget, men helt klart är att om man får välja mellan att åka en sjukresa och betala 140 kronor eller ta en av sina färdtjänstresor och betala 50 kronor så är det inte givet att man tar det dyrare alternativet, bara för att landstingsmajoriteten vill det, avslutar Rydberg och Bexelius.

För mer information: Patrik Silverudd 070-737 42 54