Adoxa förlag

Varför dröjde Darwin?

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 14:29 CEST

Ny bok om Darwins dröjsmål: "Den motvillige Mr. Darwin"

I år är det 200 år sedan Charles Darwin föddes och 150 år sedan hans epokgörande bok "Om arternas uppkomst" publicerades. Trots att Darwin tidigt förstod mekanismerna bakom olika växt- och djurarters utveckling dröjde i han mer än 20 år med att publicera sina resultat. Vad berodde dröjsmålet på och vad var det egentligen som hände - i det omgivande viktorianska samhället, i diskussionen om skapelse eller evolution bland forskarkollegerna, i hans egen familj? Och vad var det som slutligen fick honom att ta steget att publicera?

Om det kan man läsa i en ny bok av den amerikanske författaren David Quammen, som nu presenteras för svenska läsare; Den motvillige Mr. Darwin. Boken ges ut den 15 augusti (Adoxa förlag). Där kan man följa det vetenskapliga och mänskliga dramat kring Charles Darwin. En försiktig och tillbakadragen man med radikala insikter. En man som skydde offentligheten, födde upp duvor, studerade havstulpaner, var agnostiker, familjefar, biljardspelare, skalbaggssamlare ...

Mycket har skrivits om Darwin, oftast av forskare för andra forskare. Men denna bok är för alla, en spännande och inträngande berättelse. Darwin finns faktiskt "fortfarande mitt ibland oss och är dessutom vid synnerligen god vigör", som Staffan Ulfstrand skriver i bokens förord. Hans tankar är fortfarande centrala för den biologiska forskningen och "den axel kring vilken den existentiella debatten roterar".

David Quammen är en uppskattad författare, prisbelönt för såväl sina skönlitterära som populärvetenskapliga skildringar. Främst har han specialiserat sig på att följa kända biologer i fält och genom livet. I denna bok har han tagit sig an den mest eminente av alla tiders biologer, Charles Darwin. Läsaren kommer aldrig mer att uppleva begreppet "darwinism" på samma sätt som förut.