Upplands-Bro kommun

Varför flyttar folk till Upplands-Bro?

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 11:54 CEST

Foto: Caroline Falkengren

Bostad och bostadsområde är de viktigaste faktorerna som lockar människor att flytta till Upplands-Bro. Även närhet till naturområden spelar roll. Omsorg, kommunalskatt och avgifter har mindre betydelse. Det visar den undersökning SKOP genomfört bland nyinflyttade på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Totalt har 402 personer intervjuats bland personer som har flyttat till Upplands-Bro kommun sedan januari 2011. Bostaden och bostadsområdet var de viktigaste faktorerna som lockade till inflyttning i kommunen, även närheten till naturområden var viktig. Mindre viktiga faktorer var omsorg samt kommunalskatt och avgifter.

En av fem bytte arbetsplats vid flytten till Upplands-Bro och det är särskilt de personer som bor i hyresrätt med förstahandskontrakt som har bytt arbetsplats. Hälften har fått längre resväg till arbetet sedan flytten till kommunen och en av fyra har fått kortare resväg. Drygt var tionde person har flyttat till sin första egna bostad och en majoritet har flyttat till en större bostad. Två av fem upplever att deras nuvarande bostadsområde är säkrare än deras tidigare.

Ungefär hälften tycker att de har fått det närmare till naturen och var fjärde tycker att de har bättre möjligheter till fritidsaktiviteter. Intervjupersonerna som hade barnomsorg, barn i skola eller hemtjänst fick sätta betyg på tjänsterna. Drygt tre av tio tycker att barnomsorgen och skolan är bättre. Det var mycket få personer som hade hemtjänst och svaren kan därför inte redovisas.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu närmare 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.